Wat is het Team Integrale Veiligheid?

Het TIV is een klein en zelfsturend kernteam van specialisten van de gemeente op het terrein van onder meer bestuursrecht, openbare orde en veiligheid, bouw- en milieurecht en de Algemene Plaatselijke Verordening. 


Het TIV werkt zeer nauw samen met de Regiopolitie Limburg Zuid en de Brandweer Zuid Limburg. Door de samenwerking kunnen integrale adviezen worden gegeven op het gebied van brandveiligheid en bouwkundige staat van panden en kunnen ernstige vormen van overlast enerzijds strafrechtelijk en anderzijds bestuursrechtelijk worden aangepakt.

Het TIV werkt daarnaast onder meer samen met partijen zoals het Veiligheidshuis, de GGD en Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. De coördinator van het team verzamelt, registreert, analyseert en monitort informatie over (brand)onveilige panden en overlastlocaties. Deze coördinator plant 1x per twee maanden een actie, waarbij diverse (overlast)panden worden gecontroleerd/aangepakt. Echter ook bij adhoc-zaken en de horecacontroles komt het TIV in actie.