Waarom een Team Integrale Veiligheid?


Bevorderen veiligheid

De gemeente Vaals heeft veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Daarom is het wenselijk dat de veelal oude panden in Vaals voldoen aan de bouwkundige eisen en de eisen van brandveiligheid. Door middel van controles van het TIV worden, indien nodig, aan pandeigenaren adviezen gegeven over het verbeteren van de (brand)veiligheid en het herstellen van bouwkundige gebreken. Uiteraard worden bij ernstige gebreken aanvullende eisen en termijnen gesteld om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving.


Controle gegevens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

In het belang van de veiligheid is het noodzakelijk om te weten welke en hoeveel personen in een bepaald pand woonachtig zijn. In geval van brand kan het van levensbelang zijn om te weten hoeveel personen op dat adres staan ingeschreven. Aan de hand van deze gegevens zullen de hulpverleningsinstanties en de gemeente aan de slag gaan om minimaal alle ingeschrevenen van het bewuste pand te traceren.


Rechtmatigheid uitkering

De uitkering is een sociale voorziening die bedoeld is voor mensen die noodgedwongen in een bepaalde situatie zijn beland. Belangrijk is dat geen misbruik wordt gemaakt van deze voorziening. Via de controles kunnen signalen worden opgevangen, waardoor mensen aangepakt kunnen worden die onterecht een dergelijke uitkering ontvangen. Hierdoor wordt bevorderd dat mensen die wel recht hebben op een uitkering deze ook krijgen


Overlast

De gemeente en de politie krijgen wel eens melding van overlast in panden. Hierbij kan gedacht worden aan drugshandel of drugsgebruik, geluidsoverlast, stankoverlast, verminderd veiligheidsgevoel omwonenden en verhoogd gezondheidsrisico (hygiëne). Door het inzetten van het TIV zal de veiligheid en de leefbaarheid in de wijken van de gemeente Vaals worden verhoogd. Meldingen kunnen worden gedaan door burgers, maar ook door de participerende instanties.


Horecacontroles

Het TIV wordt ook ingezet voor het uitvoeren van integrale horecacontroles. Door deze integrale controles komen alle instanties samen aan de deur, terwijl voorheen de instanties afzonderlijk een bezoek brachten. Voor de exploitant heeft dit het voordeel dat hij niet iedere week een andere instantie op bezoek krijgt en de instanties kunnen meteen één gezamenlijk advies uitbrengen.