Team Integrale Veiligheid

Het TIV is een klein en zelfsturend kernteam van specialisten van de gemeente op het terrein van onder meer bestuursrecht, openbare orde en veiligheid, bouw- en milieurecht en de Algemene Plaatselijke Verordening. Het TIV werkt zeer nauw samen met de Regiopolitie Limburg Zuid en de Brandweer Zuid Limburg.