Onderwijs, peuterspeelzaal en  kinderopvang

 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  Transparantie en consistentie in het gemeentelijke optreden is van belang voor de houders van kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen en vanwege recente (wet)wijzigingen en veranderingen is aanpassing van het handhavingsprotocol (kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) noodzakelijk.

  Lees verder
 • Handhavingsprotocol ‘kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Vaals 2011’

  vaals

  De gemeenten in Zuid-Limburg hanteren het handhavingsprotocol kinderopvang en peuterspeelzalen bij het uitvoeren van de handhavingacties die nodig zijn als een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (kortweg aangeduid als Wet kinderopvang) en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (verder: Beleidsregels kwaliteit) van de staatssecretaris van OCW.

  Lees verder
 • Naar school in Vaals- warum eine niederländische Schule eine gute Wahl ist...

  Dit is de titel van de informatiebrochure die op vrijdag 26 februari 2010 door de gemeente Vaals is gepresenteerd en het 1e exemplaar werd aangeboden aan de directeuren van de basisscholen in onze gemeente.
  Lees verder
 • Kinderopvang

  Lees verder
 • Peuterspeelzaal

  Bent u op zoek naar een peuterspeelzaal in de gemeente Vaals? Dan vindt u op de website van Spelentère een overzicht van de peuterspeelzalen, contactgegevens en de benodigde formulieren.

  Lees verder
 • Peuterspeelzalen in de gemeente Vaals voldoen ruim voor deadline aan eisen

  Gemeente Vaals

  In 2011 is de Wet kinderopvang en de bijbehorende beleidsregels ‘Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ gewijzigd. Belangrijkste verandering is dat peuterspeelzalen voortaan gelijk behandeld worden als andere opvanglocaties. Voor 1 januari 2013 moeten de peuterspeelzalen daarom voldoen aan zogenaamde kwaliteitseisen.

   

  Lees verder
 • Basisscholen gemeente Vaals

  Knutselen door de leerlingen IMG_0483 (150 x 113).jpg

  Hier vindt u een overzicht van alle basisscholen in de gemeenten Vaals.

  Lees verder
Archief