Groenadoptie

Een gezellige groene buurt? Dat doen we samen!


Wat is groenadoptie?

Groenadoptie

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen door bewoners. Doordat u zich inzet voor het onderhoud van openbaar groen, bepaalt u mee hoe het openbaar groen in uw omgeving eruitziet. Door hier zelf mee aan de slag te gaan, heeft u de voldoening van een mooi plantsoen in uw buurt en omdat u het groen meer tijd en aandacht kunt geven, ziet het er vaak ook nog eens fraaier uit.


Welke soorten groen kunt u adopteren?

U kunt groenstroken (perkjes of plantsoenen), boomspiegels (een stuk grond rondom de stam van een boom), geveltuintjes en bestaande bloembakken adopteren. Dit kunt u alleen doen, maar het is natuurlijk leuker om dit samen met de buren of bijvoorbeeld de vereniging waarvan u lid bent, te doen.

Het is hierbij belangrijk dat u op een veilige manier werkt!


Aanvraag groenadoptie

De gemeente bespreekt met u of het stuk groen dat u wilt onderhouden, gebruikt kan worden voor groenadoptie. Hierbij maken we afspraken wat we van elkaar mogen verwachten.
Als u het stuk groen kunt adopteren, worden deze afspraken vastgelegd in een adoptie-overeenkomst welke door beiden (initiatiefnemer en gemeente) wordt ondertekend.

Om duidelijk te maken wat we bij groenadoptie van elkaar verwachten, hanteert de gemeente Vaals een aantal spelregels:

Algemeen

 • De gemeente verleent géén financiële bijdrage of andere vergoeding voor adoptie.
 • Bij adoptie krijgt u het perceel in de huidige toestand aangeboden.
 • Het groen blijft eigendom van de gemeente en openbaar toegankelijk voor iedereen. Het aanbrengen of plaatsen van een
  afscheiding of schutting en dergelijke, verharding, bebouwing, het opslaan van materiaal of het houden van dieren is dan ook niet toegestaan.
 • De gemeente levert geen beplanting en is ook niet verantwoordelijk voor de beplanting of bewatering hiervan.
 • U mag de bestaande inrichting van het groen wijzigen, zij het op eigen kosten. Als u dit wilt doen, meldt u dit bij de omgevingsbeheerder groen. Hij gaat dan met u in gesprek over welke beplanting op betreffende plek goed tot zijn recht zou komen. 
 • Als u huurt, overleg dan eerst met de verhuurder of huiseigenaar (bij de aanleg van een geveltuintje)
 • Er mag géén gebruik worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Overleg met de omgevingsbeheerder groen
  als u een ziekte of plaag ontdekt in het groen. 
 • In het broedseizoen (van half maart tot half juli) moet rekening gehouden worden met broedende vogels. Het is bij wet niet
  toegestaan om nesten te verstoren of te vernielen.
 • De gemeente blijft zelf het onderhoud aan de bomen doen. Boomwortels mogen absoluut niet beschadigd worden.
 • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorzieningen) en medewerkers van de gemeente behouden het recht om
  werkzaamheden uit te (laten) voeren in/om het groen dat u heeft geadopteerd (bijvoorbeeld aan de riolering, kabels en leidingen of onderhoud van de bomen).
 • Een geveltuintje mag maximaal 60cm breed en 90cm hoog zijn. Er dient tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep of straatmeubilair (zoals paaltjes, borden en lantaarnpalen) minimaal 90 cm vrij te blijven t.b.v. de doorgang.
 • Zorg dat de stoep niet verzakt (bijvoorbeeld door met de verwijderde stoeptegels een rand te maken)
 • De begroeiing mag geen overlast voor voorbijgangers en/of buren veroorzaken. Houdt eventuele ontluchtingsroosters, openbare verlichting, straatnaambordjes en de doorgang voor voorbijgangers vrij (min. 90 cm breed), ook over de gehele hoogte, dus het hele doorgangsprofiel.

Tot slot

 • Na goedkeuring markeert de gemeente Vaals het adoptiegroen met een tegel/bordje, zodat voor iedereen duidelijk is dat hier wordt getuinierd door een inwoner.
 • De gemeente komt regelmatig een kijkje nemen.
 • Gaat u verhuizen? Laat het ons dan weten!
 • Wanneer het adoptiegroen wordt verwaarloosd, heeft de gemeente Vaals het recht om het groen weer terug te nemen.

Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.