Starterslening Vaals

Je eerste woning kopen: een spannend moment! Je oriënteert je op de woningmarkt en weegt alle keuzes goed af.

Wordt het een huis of een appartement en in welke buurt wil je wonen?
Met de Starterslening overbrug je het verschil tussen de prijs van uw eerste koopwoning en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen.


Starterslening

De starterslening is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen. De lening is een tweede hypotheek en is aanvullend op de reguliere hypotheek. Het bedrag kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke reguliere hypotheek. De eerste 3 jaar van de starterslening betaalt men geen rente en aflossing. Pas na drie jaar, als het inkomen van de koper voldoende gestegen is, gaat men rente en aflossing betalen. Periodiek kan een hertoets qua inkomen aangevraagd worden. Extra aflossing van de starterslening is altijd boetevrij mogelijk. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Voorwaarden

Een starter is iemand die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste keer een eigen woning koopt. Bij twee aanvragers voor dezelfde woning moeten zij allebei voldoen aan de eis dat ze niet eerder een woning hebben gekocht. De aanvrager moet zelf in de woning gaan wonen waarvoor een starterslening wordt verstrekt.

Woningen en maximum leenbedrag

Het gaat om de koop van een woning (bestaand of nieuwbouw) in de gemeente Vaals met een maximale koopsom van € 280.000 inclusief verbeterkosten en meerwerk. De aankoop moet voldoen aan de meest actuele Voorwaarden en Normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 56.000 ,-.

Aanvraag

Een starter die in aanmerking wil komen voor een starterslening, meldt zich bij de gemeente. Vervolgens wordt gecontroleerd of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Hiervoor vult u het aanvraagformulier in.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, ontvangt de starter van de gemeente een toewijzingsbrief Starterslening. Deze brief is vanaf de datum van toewijzing 14 dagen geldig. Met de toewijzingsbrief kunt u binnen die termijn een definitieve starterslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen. Na 14 dagen vervalt de toewijzingsbrief. De hoofdlening en de starterslening dienen te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoofdlening kan worden verkregen bij een financiële instelling van eigen keuze. De starterslening wordt als tweede hypotheek verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Deze organisatie toetst de aanvraag en bepaalt de definitieve hoogte van de starterslening. SVn doet het financiële beheer.

In deze video wordt uitgelegd hoe het aanvragen van de Starterslening werkt:

Voorwaarden van deze regeling op een rijtje

 • De looptijd bedraagt 360 maanden;
 • De rentevastperiode bedraagt 180 maanden;
 • Van toepassing zijnde garantie NHG;
 • Met de SVn Starterslening is het toegestaan om een bestaande of nieuwbouw woning aan te kopen;
 • Het minimale leenbedrag voor een bestaande woning is € 2.500,-
 • Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 56.000,-
 • De maximale koopsom voor een bestaande woning is € 280.000,-
 • Het is wel toegestaan om verbeterkosten mee te financieren;
 • Het is wel toegestaan om de verbeterkosten van de SVn Starterslening mee te nemen in de berekening;
 • Het is niet toegestaan om meerwerk mee te financieren;
 • Het is niet toegestaan om de meerwerkkosten van de SVn Starterslening mee te nemen in de berekening;
 • De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten;
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.

Vragen?

Heb je algemene vragen over de aanvraagprocedure of de lening, dan kun je contact opnemen met SVn. Bel 088 - 253 94 00 of mail naar info@svn.nl of gebruik het contactformulier op www.svn.nl.

Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kun je ook contact opnemen met de gemeente.


Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.