Omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.


De omgevingsvergunning

Wie wil bouwen of verbouwen of anderzins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. U kunt veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen.


Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag indien nodig gesplitst. Hieronder staat per vergunning voor welke werkzaamheden u een aanvraag kunt indienen of melding kunt doen.


Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het soort activiteiten (bouwen, kappen, milieu, bestemming, etc) dat wordt aangevraagd. De kosten vindt u terug in de tarieventabel van de legesverordening.


Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.