Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15 % alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. De ontheffing kan maximaal voor 12 dagen worden aangevraagd.


Voorwaarden

Als u een ontheffing wilt aanvragen:

  • moet u 21 jaar of ouder zijn
  • mag u niet onder curatele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
  • beschikt u over een Verklaring Sociale hygiëne

Aanvragen

Wilt u een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.


Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.