Gevolgen van zwerfafval


Zwerfafval is een van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. Zwerfafval is al het afval dat rondslingert in de buitenruimte. Dat kan zijn op straat, in de parken en in het water. Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten.

Want niet iedereen gooit afval netjes in de afvalbak. Het zwerfafval dat niet in de afvalbak terecht komt, bestaat vooral uit weggegooide of achtergelaten blikjes, petflesjes, patatbakjes, snoepverpakkingen, sigarettenpeuken en kauwgom.

Afbraaktijd

Vaak duurt het lang voordat afval afbreekt en uit het milieu verdwijnt. Sommige afvalsoorten breken zelfs helemaal niet af. Een bananenschil blijft een jaar op straat liggen. Een uitgespuugd kauwgompje wordt pas na twintig jaar afgebroken. En een plastic flesje nooit.

Voor veel producten worden diverse soorten plastic gebruikt. Zelfs in sigarettenpeuken zit plastic. De meest gebruikte plastics hebben gemeen dat ze in de natuur heel langzaam afbreken in minuscule stukjes die nooit compleet vergaan. Zo blijft het plastic zeer schadelijk voor planten en dieren op het land en in het water.

Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat de meest gangbare soorten zwerfafval zijn: verpakkingsmaterialen (snoepwikkels, blikjes en patatbakjes), sigarettenpeuken en kauwgomresten.

Abraaktijd van verschillende soorten zwerfafval
Afbeelding: Nederland Schoon

Gevaarlijk voor dieren

Zwerfafval is schadelijk voor de dieren omdat ze gezondheidsschade oplopen. Ze bezeren zich bijvoorbeeld aan de voorwerpen, raken erin verstrikt of ze eten ze per ongeluk op. Zo worden ballonnen en andere plastic voorwerpen door dieren regelmatig voor eten aangezien. Doordat het plastic in de maag blijft zitten heeft het dier geen honger meer, eet het niet meer en overlijdt het uiteindelijk.

Ratten

Behalve dat het schadelijk voor dier en milieu is, trekt zwerfafval ook ratten aan. Ratten zijn voornamelijk aangewezen op het riool. Dat is de plek waar ze het meeste voedsel en vooral ook water tot hun beschikking hebben. Over het algemeen ondervinden wij daar weinig overlast van. Totdat er ergens een breuk ontstaat of werkzaamheden aan het riool plaatsvinden. Dan kunnen de ratten vrij komen en gaan ze - veelal gedwongen - op zoek naar eten en een andere verblijfplaats. Rattenoverlast is vervelend, want ratten verspreiden ziektes en kunnen behoorlijke schade aanrichten met hun knaagtanden.

Vooral zwerfafval trekt ratten in de openbare ruimte aan. Beperk overlast van ratten door afval zoals snoepresten, drankblikjes en eten in de afvalbakken te gooien. Kortom: als er niets te halen is, komen de ratten niet. Lees wat u zelf nog meer aan rattenoverlast kunt doen.

Zwerfafval opruimen is dus goed voor de dieren en het milieu en zorgt voor een fijne, gezonde en veilige leefomgeving!