Idee campagne


Afvalbakken zijn de beste ambassadeurs én gedragsbeïnvloeders voor een schone omgeving. Daarbij hebben de locatie, het formaat, de kleur en de tekst op de afvalbak grote invloed op het effect ervan. Zo laat Nederland Schoon weten dat met een betere vormgeving en plaatsing van afvalbakken de hoeveelheid afval tot 50% kan afnemen!

Met positieve berichten op posters, stickers en digiborden kan worden ingespeeld op onbewust gedrag. Tegelijk wordt het gevoel van gastvrijheid in het gebied versterkt. Door te laten zien dat schoon belangrijk en vanzelfsprekend is voor het gebied gaan anderen zich er schoner gedragen.

De stickers op onze afvalbakken kunnen wel een opfrisbeurt gebruiken. Er zijn verschillende stickers in omloop waardoor een wirwar aan boodschappen ontstaat.

Dialect

Door gebruik te maken van de diverse dialecten die in de gemeente Vaals worden gesproken, willen we op een ludieke manier aandacht vragen voor het schoon houden van onze omgeving. De dialectteksten zijn tot stand gekomen dankzij de medewerking van Veldeke Krink Um Mamelis.

Hoe ludiek de spreuken ook zijn, de onderliggende boodschap is zeer serieus. Zwerfafval is een probleem en we zijn allemaal verantwoordelijk om daar iets aan te doen. 

Hondenpoep

Daarnaast zijn nieuwe stickers nodig om hondenbezitters erop te wijzen dat zowel afval als hondenpoep in alle afvalbakken mag, want dat wordt niet meer van elkaar gescheiden.

Door de hondenbezitters hierop te wijzen, willen we de overlast van hondenpoep in de openbare ruimte verminderen. We ontvangen wekelijks klachten over de hondenpoep die her en der in de gemeente te vinden is, op allerlei plekken waar dit niet zou moeten. Hondenpoep moet namelijk gewoon opgeruimd worden. Want we willen allemaal over een schone openbare ruimte beschikken. De inwoners van de gemeente Vaals, onze ondernemers die zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied, de toeristen die onze mooie gemeente bezoeken, de ouders die hun kinderen naar school brengen en de kinderen op de speelveldjes.

Bij de balie van het gemeentehuis zijn gratis hondenpoepzakjes verkrijgbaar. Gebruik die zakjes om de hondendrollen in de afvalbak te laten eindigen en niet meer op het trottoir of grasveld.