Zelf in actie komen


De gemeente of je eigen omgeving schoonhouden? Dat doen we samen. Want als veel verschillende groepen en buurtbewoners het belangrijk vinden om bij te dragen, is de kans veel groter dat de omgeving schoner wordt én structureel schoner blijft. Daarom proberen we zoveel mogelijk inwoners, maar ook de scholen en verenigingen te motiveren de gemeente schoon te houden.

Wat kunt u doen?

Steeds meer inwoners van onze gemeente ruimen zelf zwerfafval op. Daar zijn we erg blij mee!

Wilt u ook graag uw steentje bijdragen aan een schoon Vaals? De gemeente denkt graag met u mee en kan uw initiatief ondersteunen door schoonmaakmaterialen beschikbaar te stellen of het verzamelde zwerfafval op te halen. Neem contact op met de gemeente door een e-mail te sturen naar a.kirpenstein@vaals.nl.

En het hele jaar door kunt u als ZAPper (Zwerf-Afval-Pakker) aan de slag, waarbij u tijdens wandelingen of ommetjes zwerfafval helpt opruimen. Wilt u meewerken aan een schonere omgeving? Meld u dan ook via a.kirpenstein@vaals.nl.

Op de website van Nederland Schoon vindt u meer informatie over zwerfafval, inspiratie voor initiatieven en tips wat u zelf tegen zwerfafval kunt doen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Vaals faciliteert met voldoende afvalbakken op straat, leegt deze tijdig en maakt de openbare ruimte dagelijks schoon. Ook zetten we in op educatie, voorlichting en ondersteuning bij participatie om zwerfafval te verminderen en het liefst te voorkomen.
We nemen als gemeente actief deel aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid en milieubewustzijn. Denk daarbij aan de Landelijke Opschoondag en World Cleanup Day, waarbij inwoners en verenigingen worden opgeroepen om vooral mee te doen. Daarnaast zorgen we dat ZAPpers materialen krijgen om afval te op te ruimen en we verzorgen gastlessen op basisscholen.
Ook is dit jaar de zwerfafvalbrigade in het leven geroepen. Deze ‘brigade’ bestaat uit een aantal ZAPpers die iedere laatste zaterdag van de maand (buiten de schoolvakanties) de openbare ruimte opschonen.