Rattenoverlast

Rattenoverlast? Dit kunt u er zelf aan doen


Regelmatig komen er bij de gemeente Vaals meldingen binnen over rattenoverlast. Rattenoverlast is vervelend, want ratten verspreiden ziektes en kunnen behoorlijke schade aanrichten met hun knaagtanden. 

Ratten zijn voornamelijk aangewezen op het riool. Dat is de plek waar ze het meeste voedsel en vooral ook water tot hun beschikking hebben. Voedsel dat wij door de spoelbak of het toilet laten verdwijnen, komt terecht bij de ratten.

Over het algemeen ondervinden wij daar weinig overlast van, omdat de ratten vastzitten in het riool dat normaal is afgesloten met putten en roosters.

Totdat er ergens een breuk ontstaat of werkzaamheden aan het riool plaatsvinden. Dan kunnen de ratten vrij komen en gaan ze - veelal gedwongen - op zoek naar eten en een andere verblijfplaats.

Gezien het feit dat gemeentes ratten niet meer mogen laten bestrijden met gif, zal de rattenoverlast in de toekomst steeds moeilijker te bestrijden zijn en de populatie daardoor steeds groter worden. Indien u ratten signaleert in de openbare ruimte, meld dit dan direct bij de gemeente. Het is in eerste instantie de plicht van de gemeente om in het kader van het gevaar voor de volksgezondheid een inspectie te laten uitvoeren.

Verantwoordelijkheid

Wanneer het een defect aan het gemeentelijk rioolstelsel betreft, worden er door de gemeente maatregelen genomen, indien nodig in combinatie met een bestrijding. Is er echter sprake van een defect aan een riool op uw eigen grondgebied, dan bent u zelf verantwoordelijk; u dient dan ook zelf de kosten te betalen.

De bestrijding is in alle gevallen echter een samenspel tussen bewoners, gemeente en eventueel woningverenigingen/-stichtingen.

Wat kunt u doen om ratten te bestrijden?

  • Leg of hang geen voedsel in uw tuin (geen brood, etensresten of vetbollen voor de vogels).
  • Sluit vuilniszakken goed af en berg ze ergens op waar ratten er niet bij kunnen. Plaats afvalzakken pas op de ochtend van de ophaaldag aan de straat. Ratten zijn namelijk vooral actief in de schemering en nacht.
  • Zorg ervoor dat ratten niet bij voedsel voor bijvoorbeeld kippen kunnen. Geef hobbydieren alleen eten dat zij direct opeten en haal het ’s avonds uit de hokken.
  • Zorg ervoor dat ratten uw woning of bedrijf niet binnen kunnen komen: maak alle (onnodige) gaten in uw woning dicht, plaats roosters of gaas met openingen tot max. 5 mm in luchtkokers of doorvoeren van ventilatie- of afvoerbuizen en vul ventilatievoegen met een stukje fijnmazig gaas.
  • Maak uw schuur of garage regelmatig schoon en ruim deze op zodat ratten er niet gaan nestelen.
  • Voorkom langdurige opslag van materialen in de tuin, zoals, openhaardhout en bouwmaterialen.
  • Vooral zwerfafval trekt ratten in de openbare ruimte aan. Beperk overlast van ratten door afval zoals snoepresten, drankblikjes en eten in de afvalbakken te gooien. Kortom: als er niets te halen is, komen de ratten niet.

Tot slot maken wij u erop attent dat het verboden is de eenden te voeren in het Bloemendalpark.

Meer Ongedierte