Mechelderbeekdal


Als onderdeel van het programma Water in Balans heeft het waterschap alle Limburgse beken getoetst om te kijken of ze bepaalde hoosbuien goed genoeg aankunnen. Zo heeft het waterschap ook gekeken naar de Mechelderbeek. Het Mechelderbeekdal ligt tussen het Vijlenerbos, Elzetterbos en Mechelen. Vanaf de bosrand en het plateau bij Vijlen voert de beek water af richting de Geul in Mechelen. De afbeelding geeft het gebied weer.

Samenwerken

De Mechelderbeek moet minimaal een bui kunnen verwerken, die gemiddeld 1 keer per 25 jaar kan vallen. Dat kan de Mechelderbeek nu niet goed genoeg. Daarom werken de gemeente Vaals, gemeente Gulpen-Wittem en Waterschap Limburg samen om het Mechelderbeekdal beter bestand te maken tegen dit soort buien, waarbij Waterschap Limburg kartrekker is.
Hierbij wordt het hele gebied onder de loep genomen: er wordt gekeken naar maatregelen in de natuur en in de landbouw, in de beek zelf en naar maatregelen in het bebouwd gebied.

Hoe pakken we dit aan?

Samen met de inwoners en andere belanghebbenden in het Mechelderbeekdal wordt de wateroverlast in kaart gebracht, ervaringen gedeeld en gezamenlijk mogelijke oplossingen in beeld gebracht om het Mechelderbeekdal zo in te richten dat het heftige buien in de toekomst beter aan kan en de leefomgeving verbeterd wordt.

Onze opgave tegen wateroverlast is groot, het gebied is groot en divers en we hebben daarom tijd nodig om maatregelen samen met het gebied goed in kaart te brengen. We denken daar 2 jaar voor nodig te hebben. Aan het eind van deze 2 jaar hopen we een zogenaamd voorkeursalternatief te hebben, waar iedereen iets van zijn gading in kan terugvinden en dat bijdraagt aan het doel om wateroverlast te verminderen. Vervolgens zal dit voorkeursalternatief in circa 1 jaar uitgewerkt worden tot een concreet plan dat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Gezien de tijd die het kost tot daadwerkelijke uitvoering van deze verkenning gaan we voor de tussenliggende periode op zoek naar kansen om op korte termijn maatregelen te treffen in het gebied. In januari 2022 tekende burgemeester Leunessen namens de gemeente Vaals een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap Limburg om wateroverlast in Vijlen aan te pakken. De maatregelen hebben niet alleen effect in Vijlen, maar ook in het lagergelegen Mechelen.

Meer informatie

Het project volgen kan via de projectpagina op de website van het Waterschap Limburg. U vindt daar het laatste nieuws, belangrijke documenten en u kunt zich op die website abonneren voor een digitale nieuwsbrief over het project.

Plangebied verkenning Mechelderbeekdal

Plangebied verkenning Mechelderbeekdal