Vrijwilliger worden als buurtbemiddelaar


Buurtbemiddeling. Een goede buur is beter dan een verre vriend!

Prettig wonen is belangrijk voor mensen. Voor alle mensen.
Soms wordt het woongenot verstoord door een misverstand in de buurt. Bijvoorbeeld doordat bewoners verschillende ideeën hebben over hoe hard muziek mag klinken, waar de auto mag staan, hoe ze elkaars eigendom respecteren of wat ze verstaan onder het netjes houden van de eigen voortuin, stoep of het trappenhuis. Dat kan zelfs leiden tot een conflict met de buren.

Vrijwilligers zetten zich in

Vrijwilligers van Buurtbemiddeling zetten zich in voor het verbeteren van contact tussen buurtgenoten, vooral de buurtgenoten die last hebben van elkaar. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die neutraal zijn en blijven. De buurtbemiddelaars komen in actie op het moment dat het woongenot is verstoord door een conflict met een buur of buurtgenoot. Zij brengen beide partijen bij elkaar om de tafel zodat er samen naar een oplossing kan worden gezocht. Het probleem wordt niet bij een gemeente of woningstichting neergelegd, maar bij de twee partijen die het oneens zijn met elkaar. Dat is immers de plek waar het is begonnen.

Huis-, tuin- en keukenconflicten

Het gaat hierbij wel om de bekende huis-, tuin- en keukenconflicten als geluidsoverlast, rommel of vuilnis, overhangende bomen of struiken en parkeerproblematiek. Buurtbemiddeling treedt niet op bij ernstige overlast en juridische of langslepende conflicten.

Het doel van Buurtbemiddeling is de communicatie tussen burgers herstellen, op zo’n manier dat zij over het conflict en tot ieders tevredenheid afspraken kunnen maken. Door aan de slag te gaan met een kleine ruzie kan voorkomen worden dat onenigheden zich van kwaad tot erger ontwikkelen en uitlopen op een jarenlange strijd tussen buren en buurtgenoten.

Wij zijn op zoek naar nieuwe Buurtbemiddelaars

Buurtbemiddelaars zijn inwoners van de gemeente (of daarbuiten) die zich willen inzetten voor het woongenot in hun gemeente.
Om buurtbemiddelaar te worden is een gezonde dosis enthousiasme nodig. U krijgt van ons een goede introductie, een basistraining, begeleiding tijdens de uitvoering van het werk en verdere scholing op maat. Daarnaast krijgt u per gedane casus een vergoeding en eens per jaar een leuk presentje.

Contact

Ben je geïnteresseerd om buurtbemiddelaar te worden voor de gemeente Vaals? Of voor Simpelveld, Voerendaal of Kerkrade of zelfs voor alle vier de gemeenten? Neem dan contact op met Helma Kölgen, coördinator Buurtbemiddeling Impuls via tel.nr.: 045 – 545 6351 of via mail buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl.