Interview met buurtbemiddelaars Elvis en Hanneke


"Eigenlijk zou iedereen buurtbemiddelaar kunnen zijn"

Hanneke en Elvis zijn ervaren Buurtbemiddelaars, ze bemiddelen al respectievelijk 14 en 12 jaar.

Buurtbemiddelaars Elvis en HannekeHanneke vertelt dat ze professioneel bemiddelaar is en haar kwaliteiten eveneens voor Buurtbemiddeling wilde inzetten. Toen Buurtbemiddeling 14 jaar geleden in Zeist opstartte was ze dan ook een van de eerste vrijwillige Buurtbemiddelaars in Zeist. Ze vertelt: “Conflicten in de thuisomgeving brengen vaak zoveel leed mee, ik wilde graag bijdragen aan een oplossing die buren zelf ontdekken”.

Elvis is begonnen in Uden en is twee jaar geleden verhuisd naar een andere omgeving, hij is met bemiddelen begonnen omdat hij oplossingsgericht is en wilde leren hoe je buren kunt ondersteunen om hun problemen zelf op te lossen. Hij vertelt: “het ondersteunen bij burenconflicten gaat mij steeds beter af, maar daarvoor is het wel nodig dat je meteen bij de kennismaking duidelijk uitlegt wat je positie als bemiddelaar is bij het bemiddelen. De buren moeten het zelf oplossen met ondersteuning van de bemiddelaars.

Een goede bemiddelaar kan snel contact leggen, een goede sfeer neerzetten, goed luisteren, stiltes laten vallen en vraagt aan buren hoe het contact met de buren in de nabije toekomst moet verlopen. Hierbij is het belangrijk om zonder vooroordelen het gesprek in te gaan. De ervaring leert dat de eerste buur die je spreekt een beeld schetst van een situatie met zijn of haar buur, met wie niet te praten valt en die verschrikkelijke overlast veroorzaakt. Het gesprek met de tweede buur verloopt vaak hetzelfde. Met de naaste buren, vindt men, valt niet te praten en zij veroorzaken juist de overlast.”

Bemiddelaars gaan altijd in wisselende tweetallen op stap. Hanneke en Elvis geven aan dat dat een meerwaarde heeft: “Je vult elkaar aan, houdt elkaar scherp en redt elkaar af en toe. Het is belangrijk om tot het einde van het bemiddelingsgesprek scherp te blijven".

Elvis vertelt dat hij wel heeft meegemaakt dat het gesprek in de ogen van eenieder tot een goed einde was gekomen, maar dat een van de buren op het eind opnieuw begon over de in zijn ogen onterecht afgeknipte takken van de prachtige magnolia. Dan is het zaak iedereen te motiveren om weer even een stapje terug te doen en alsnog positief af te ronden.

Hanneke en Elvis geven aan dat ze tevreden bemiddelaars zijn als ze buren om de bemiddelingstafel krijgen. Als je goed geluisterd hebt en er komt lucht in het gesprek, bijvoorbeeld als je ziet dat buren zich wat meer ontspannen, dan weet je dat de buren nader tot elkaar komen en daarna in staat zijn om samen een oplossing te creëren waarmee beide partijen kunnen leven.

Soms is een intake met beide buren al voldoende.  Sommige buren geven na de intakes aan dat ze daarna zelf al in gesprek zijn gegaan over de overlast. In andere gevallen doen ze dat niet, maar zijn ze zich bewust geworden van de invloed die ze op elkaar uitoefenen en geven ze elkaar meer ruimte. Ze leggen zich bij de situatie neer, omdat ze zich gehoord voelen.

Wilt u meer weten over hoe buurtbemiddeling ingezet kan worden in de gemeente Vaals? of bent u geïnteresseerd om zelf bemiddelaar te worden? Lees dan meer informatie over vrijwilliger worden als buurtbemiddelaar.