Gecombineerde belastingaanslag 2019

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) verzorgt het heffen en het innen van de belastingen namens het Waterschap Limburg en 28 gemeenten waaronder ook Vaals.

Geplaatst op maandag 4 februari 2019

BsGW verstuurt het gecombineerde aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen en de WOZ-beschikking vanaf eind januari verspreid over meerdere dagen. Dit onder andere om klantreacties beter te kunnen verwerken. De aanslagbiljetten worden (op incidentele uitzonderingen na) uiterlijk 28 februari bezorgd.

Lokale Lastenmeter

Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in de gemeente Vaals is er een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Via de Lokale lastenmeter kunt u heel gemakkelijk uitrekenen wat uw lokale lasten als bewoner of ondernemer in Vaals zijn. U kunt uw uitkomsten ook vergelijken met andere gemeenten. Voor meer informatie over de diverse gemeentelijke belastingen verwijzen wij u graag door naar de BsGW in Roermond.