Presentatie uitvoeragenda Stadspromotie

Op maandag 28 januari wordt van 19.00 uur tot 21.00 uur de uitvoeragenda van het project Stadspromotie door adviesbureau Dietz gepresenteerd in De Kopermolen.

Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019

Deze uitvoeragenda bevat een aantal projecten die in Vaals opgezet kunnen worden om de Stadspromotie van Vaals praktisch tot uitvoering te brengen. De presentatie is voor iedereen toegankelijk.

Participatietraject Stadspromotie Vaals

Op zoek naar de identiteit van Vaals. Daarvoor sprak bureau Dietz tijdens de ‘onderdompelweek’ in september met ruim 100 Vaalsenaren. Uit deze gesprekken destilleerde Dietz antwoorden op vragen als ‘wat is nou de echte identiteit van Vaals’, ‘waar staan we voor als Vaals’ en ‘hoe kunnen we samen met u Vaals beter op de kaart zetten’. De bevindingen van de onderdompelweek zijn vervolgens in oktober gepresenteerd tijdens twee openbare presentaties in De Kopermolen.

Op basis van de bevindingen uit de onderdompelweek en de reacties tijdens de presentaties heeft Dietz een uitvoeragenda opgesteld. De projecten die Dietz hiervoor bedacht heeft presenteert het adviesbureau op 28 januari in De Kopermolen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om te besluiten welke projecten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.