Vaals passeert grens van 10.000 inwoners

De gemeente Vaals is de grens van 10.000 inwoners gepasseerd. Daarmee heeft Vaals, gelegen in een krimpregio, de afgelopen twee jaar een negatieve trend weten om te zetten in een forse groei van het inwoneraantal. Burgemeester Reg van Loo ging vanmiddag persoonlijk bij de 10.000ste inwoner op bezoek, de pasgeboren Nikki Sparla.

Geplaatst op donderdag 4 oktober 2018

10000ste inwoner

Het bereiken van deze bijzondere mijlpaal is het resultaat van een krachtige groei die sinds 2016 is ingezet. In 1999 had Vaals nog 10.990 inwoners, maar daarna ging het gestaag bergafwaarts. Tussen 1999 en 2009 had Vaals met een krimp van ruim 10% relatief de grootste bevolkingsafname van Nederland in die periode. In september 2016 bevond het inwoneraantal van Vaals zich op het dieptepunt van 9555 inwoners.

Door in de strategische visie een nieuwe koers aan te geven wat betreft het aantrekkelijk maken van Vaals als gemeente om in te wonen, is de weg omhoog ingeslagen. Dat heeft er in geresulteerd dat sinds september 2016 de inwoneraantallen fors zijn toegenomen, met als voorlopig hoogtepunt het doorbreken van de grens van 10.000 inwoners.

Speerpunten

De groei is met name bijzonder omdat Vaals zich in een krimpregio bevindt. Door onder andere te kijken naar kansen over de grens heeft Vaals de negatieve trend weten te doorbreken. Zo zijn er net over de grens volop werkgelegenheidskansen en biedt Vaals daarbij een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor jonge gezinnen.

Ook ontwikkelingen net over de Duitse grens in Aken spelen in de groei een belangrijke rol. Aken is een studentenstad bij uitstek, maar door krapte op de woningmarkt en uitbreiding van de Akense universiteit RWTH, kan de stad alle studenten niet kwijt. Vaals is daar op ingesprongen door Vaals als woongemeente voor Akense studenten te promoten. Deze ingezette koers heeft effect gesorteerd. Met name het feit dat Vaals zo kort bij Aken ligt (vanaf Vaals is het maar ‘een kattensprong’ naar de RWTH) zorgt ervoor dat Vaals een aantrekkelijk alternatief is. Daarnaast zorgen de goede verbindingen via het openbaar vervoer, de begeleiding van nieuwe studenten en het feit dat Vaals grotendeels tweetalig is, voor een grote toeloop van Akense studenten.

Voorlopig lijkt het er op dat deze groei zich gestaag voortzet. Sinds deze week is fase 2 van het grootschalige studentencomplex Katzensprung opgeleverd. In totaal is er in de Katzensprung nu plaats voor 460 studenten. Voor deze wooneenheden bestaan lange wachtlijsten.

10.000ste

De gemeente Vaals laat deze bijzondere mijlpaal niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo is het logo van de gemeente speciaal voor deze gelegenheid aangepast, zal er in publicaties aandacht aan besteed worden en burgemeester Van Loo ging vanmiddag langs bij de 10.000ste inwoner om zijn felicitaties over te brengen.

De 10.000ste Vaalsenaar is de jonge spruit Nikki die op 26 september werd geboren. Ze kreeg van de burgemeester een rompertje en een spaarpot met het symbolische bedrag van honderd euro; één cent voor iedere inwoner van Vaals. Overigens is door de inschrijving van een groot aantal studenten per 1 oktober het inwoneraantal inmiddels al opgelopen tot 10.087.