Wie mag stemmen?

Elke inwoner met de Nederlandse nationaliteit die op 6 juni 2024 18 jaar of ouder is en niet uitgesloten is van het kiesrecht op de dag van kandidaatstelling door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, mag op 6 juni zijn/haar stem uitbrengen.

Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie hebben onder een aantal voorwaarden ook stemrecht voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Eén van die voorwaarden betreft dat deze inwoners een registratieverzoek moeten indienen.

Dit registratieverzoek kan tot en met 23 april 2024 ingediend worden middels het Y32-formulier via verkiezingen@vaals.nl. Het Y32-formulier vindt u op www.vaals.nl/Y32 Deze registratieplicht geldt niet voor kiezers die zich al eerder via een Y 32-formulier hebben geregistreerd.