Stemmen vanuit het buitenland

Op 6 juni 2024 vindt de verkiezing van het Europees Parlement plaats. Kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, én in Vaals staan ingeschreven, kunnen aanvragen per brief te stemmen. Dat gaat via de gemeente Den Haag.


Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben. De kiezer vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag via: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing - Den Haag. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 10 mei 2024 ontvangen zijn.

Heeft u nog vragen? De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer +31 70 353 44 00. Of stuur een e-mail naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl.