Wat moet u doen als u zelf niet kunt stemmen?

Dan kunt u een andere kiezer uit Vaals een volmacht geven. Een volmachtverlening dient u vooraf te regelen. Een volmachtverlening in het stembureau is niet toegestaan. Per gevolmachtigde geldt een maximum van twee volmachten.


Een volmacht kunt u op twee manieren verlenen: via een handtekening op de stempas of via een schriftelijke machtiging.

In het eerste geval plaatst u beiden op de achterkant van de stempas de handtekeningen. De gemachtigde die voor u gaat stemmen neemt uw stempas mee als hij/zij zelf gaat stemmen. Daarbij dient de gemachtigde zichzelf te legitimeren (geldige ID kaart, paspoort, rijbewijs) en daarnaast (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever te overleggen.

Een schriftelijke machtiging kunt u aanvragen met een speciaal formulier. Dat formulier kunt u digitaal aanvragen via verkiezingen@vaals.nl of afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Print het formulier (bij de digitale aanvraag), vul in en lever het formulier in bij de balie van het gemeentehuis. Bij het inleveren dient u zich wel te legitimeren via een geldig legitimatiebewijs. LET OP! Het inleveren van de ingevulde aanvraag kan tot uiterlijk 3 juni 2024 17.00 uur.