Bestuur Turbine Vaals

Het bestuur van Turbine bestaat momenteel uit drie personen en een ambtelijk secretaris.


  • Loek Brounen (voorzitter) Voorheen actief in managementfuncties in het bankbedrijf.
  • Hans Prevoo (secretaris en penningmeester) Voorheen actief in financiële managementfuncties  in het bedrijfsleven.
  • John Bertram (ambtelijk secretaris) Gemeentesecretaris/ algemeen directeur Gemeente Vaals.

De Stichting Turbine brengt voor haar werkzaamheden geen kosten in rekening. De bestuursleden van Turbine zijn onbezoldigd en ontvangen geen kostenvergoeding.

Meer Stichting Turbine Vaals