Activiteiten en financiering Turbine Vaals

Om de doelstelling te verwezenlijken is Turbine Vaals actief op de volgende gebieden.


Ondersteunen en adviseren van potentiële en bestaande ondernemers

Het ondersteunen en adviseren van potentiële en bestaande ondernemers  op het gebied van:

 • de zakelijke mogelijkheden in Vaals;
 • het opstellen van businessplannen;
 • het aantrekken van financieringen bij financiële instellingen;
 • het aangaan van huurcontracten.

Turbine stelt hiervoor haar netwerk ter beschikking zoals:

 • gemeente Vaals
 • reeds gevestigde actieve ondernemers in Vaals
 • Stichting Ondernemers Vaals (Samen Vaals SOV)
 • verhuurders zakelijk onroerend
 • makelaars
 • accountants
 • Kamer van Koophandel
 • Instituut voor midden­ en Kleinbedrijf
 • het Starterscentrum Limburg
 • branche- organisaties etc.

Aanvullende financiering

Als een bank bereid is de faciliteit te verstrekken maar de vereiste "eigen inbreng" onvoldoende is of ontbreekt, bestaat de mogelijkheid dat Turbine Vaals hiervoor een aanvullende financiering verstrekt.

 • Het bevorderen van de levendigheid in Vaals door financiële ondersteuning te verlenen bij het organiseren van evenementen.
 • Participeren bij het opstellen van City Marketing Gemeente Vaals, gericht op het beter in de markt zetten van "het product " Vaals.
 • Door actieve samenwerking met de gemeente en de ondernemersvereniging in het "Centraal Ondernemers Overleg" waarbij periodieke ontwikkelingen worden besproken, activiteiten en evenementen worden afgestemd en alle krachten worden gebundeld.

Financiering

Om de genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren beschikt Turbine over een door de Provincie Limburg en de Gemeente Vaals verstrekt werkkapitaal vooral gericht op het meefinancieren van evenementen en activiteiten dit in het kader van het bevorderen van de bedrijvigheid en verhoging van de traffic.

Tevens zijn door de provincie gelden ter beschikking gesteld in een fonds, waaruit de bedrijfskredieten kunnen worden verstrekt. Dit fonds is revolverend hetgeen betekent dat de financieringen afgelost dienen te worden en rente verschuldigd is.

Meer Stichting Turbine Vaals