Regelingen voor inwoners vanaf 18 jaar


Bijstandsuitkering (Participatiewet)

Een uitkering om te voorzien in levensonderhoud.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 18 jaar en ouder;
 • die geen inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien;
 • die geen beroep kunnen doen op een andere uitkering of voorziening;
 • die rechtmatig in Nederland wonen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).


Algemene Nabestaandenuitkering (Anw)

Een uitkering voor nabestaanden zonder een basisinkomen.

Voor wie is het?

Voor volwassenen:

 • van wie de (ex)partner overleden is;
 • met (een) kind(eren) jonger dan 18.

Voor kinderen:

 • tot 21 jaar;
 • van wie beide ouders overleden zijn;
 • waarvan de laatst overleden ouder verzekerd was voor de Anw.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).


Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Een korting op de inkomstenbelasting en premie zorgverzekering.

Voor wie is het?

Voor ouders:

 • met een of meerdere kinderen tot 12 jaar, die minstens 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente staan ingeschreven op zijn/haar woonadres;
 • met een arbeidsinkomen hoger dan de norm;
 • zonder of minder dan 6 maanden een fiscale partner.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij de Belastingdienst.


Individuele inkomenstoeslag

Een bijdrage voor mensen met meer dan drie jaar een bijstandsuitkering of ander inkomen op bijstandsniveau.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 21 jaar en ouder;
 • die 3 jaar of langer een bijstandsuitkering hebben of een ander inkomen op bijstandsniveau;
 • die nog geen AOW ontvangen;
 • met een vermogen tot de bijstandsnorm;
 • die voldoende moeite doen om het inkomen te verhogen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).


Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen en niet kunnen werken.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • vanaf 18 jaar;
 • die voor hun 30e jaar een ziekte of handicap kregen;
 • in het jaar voor de ziekte of handicap minimaal 6 maanden een opleiding hebben gevolgd.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).


Jonggehandicaptenkorting

Een korting op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor jonggehandicapten.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • met een Wajong-uitkering;
 • met ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong;
 • onder de AOW-leeftijd.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Bijzondere bijstand

Een vergoeding voor noodzakelijke en onverwachte kosten die als gevolg van bijzondere omstandigheden niet zelf betaald kunnen worden.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • met een laag inkomen en weinig vermogen;
 • die de noodzakelijke, bijzondere kosten niet zelf kunnen betalen;
 • die deze kosten nog moeten maken;
 • die geen recht hebben op een andere uitkering of toeslag.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) .


Werkplaats Financiën

Een gratis voorziening door vrijwilligers voor inwoners met vragen over financiën.

Voor wie is het?

Voor inwoners met:

 • financiële vragen;
 • financiële zorgen;
 • (risico op) schulden.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen via Werkplaats Financiën of via een tussenpersoon zoals zorgverlener, consulent SZMH of WijVaals.


Geldfit

Een website met informatie om geldzaken gezond te houden of te krijgen. 

Voor wie is het?

Voor inwoners die:

 • de Geldfit test willen doen en gericht advies willen krijgen;
 • tips en informatie willen om financieel gezond te worden en te blijven;
 • informatie willen over mogelijkheden voor hulp.

Geldfit zakelijk

Een website voor ondernemers, die hun onderneming financieel gezond willen houden of krijgen.

Voor wie is het?

Voor ondernemers die:

 • de Geldfit Zakelijk test willen doen en gericht advies willen krijgen;
 • ondernemersgerichte tips en informatie willen om financieel gezond te worden en te blijven;
 • ondernemersgerichte informatie willen over

Meer informatie


Humanitas Thuisadministratie

Een gratis voorziening door vrijwilligers voor inwoners, die moeite hebben met hun financiële administratie.

Voor wie is het?

Voor inwoners die:

 • hun financiële administratie niet op orde hebben;
 • geen financieel overzicht hebben;
 • risico lopen op schulden.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Humanitas Thuisadministratie Limburg.


Kredietbank Limburg

Een sociaal maatschappelijke organisatie, die verschillende vormen van schuldhulpverlening biedt.

Voor wie is het?

Voor inwoners die:

 • financiële problemen hebben;
 • schulden hebben;
 • een sociale lening nodig hebben.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Kredietbank Limburg.


Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Een kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing of rioolheffing.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • met een inkomen onder het vastgestelde normbedrag;
 • met een vermogen onder het vastgestelde normbedrag;
 • die niet of niet langer dan 3 maanden geleden betaald hebben.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

 • www.bsgw.nl (zoek op: kwijtschelding)
 • 088 - 842 04 20

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Een kwijtschelding van de watersysteemheffing en zuiveringsheffing voor woonruimten.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • met een inkomen onder het vastgestelde normbedrag;
 • met een vermogen onder het vastgestelde normbedrag;
 • die niet of niet langer dan 3 maanden geleden betaald hebben.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

 • www.bsgw.nl (zoek op: kwijtschelding)
 • 088 - 842 04 20

Huurtoeslag

Een bijdrage in de huurkosten.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 18 jaar of ouder;
 • met een zelfstandige woonruimte in Nederland;
 • met een inkomen onder de (gezamenlijke) inkomensgrens;
 • met een vermogen onder de vermogensgrens;
 • ingeschreven bij de gemeente;
 • met de Nederlandse nationaliteit of legaal in Nederland.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij de Belastingdienst.


Zorgtoeslag

Een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeringspremie.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 18 jaar of ouder;
 • met een Nederlandse zorgverzekering;
 • met een inkomen onder de (gezamenlijke) inkomensgrens;
 • met een vermogen onder de vermogensgrens;
 • met de Nederlandse nationaliteit of legaal in Nederland.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij de Belastingdienst.


VGZ Zuid-Limburgpakket

Een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 18 jaar en ouder;
 • met een bijstandsuitkering of;
 • met een inkomen tot 150 % van het bijstandsinkomen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij VGZ Zorgverzekering.


Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Een bijdrage in de kosten van de aanvullende zorgverzekering.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • met een aanvullende zorgverzekering;
 • met een inkomen tot en met 110% van het bijstandsinkomen;
 • die langer dan 6 maanden in de gemeente Vaals wonen.

Inwoners met een bijstandsuitkering en een collectieve zorgverzekering van het VGZ Zuid-Limburgpakket, ontvangen de Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering vanzelf.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).


Regeling Medisch afval

Een korting op de afvalstoffenheffing.

Voor wie is het?

Voor inwoners met extra medisch afval:

 • vanwege een chronische ziekte of handicap van henzelf;
 • vanwege een chronische ziekte of handicap van een huisgenoot.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).


Tegemoetkoming scholieren voortgezet onderwijs

Een bijdrage in schoolkosten van het voortgezet onderwijs.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 18 tot 30 jaar;
 • die een voltijdopleiding volgen in het voortgezet onderwijs (VO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO).

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • www.duo.nl (zoek op: tegemoetkoming scholieren)
 • 050 - 599 77 55

Individuele studietoeslag

Een bijdrage in studiekosten voor studenten met een beperking.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • vanaf 18 jaar;
 • met een beperking;
 • die studiefinanciering of een bijdrage uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) ontvangen;
 • zonder of weinig vermogen;
 • met een eventueel inkomen tot 100% van het bijstandsinkomen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).


Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie

Een bijdrage in de kosten van sociale en/of culturele activiteiten (zoals een bibliotheekabonnement of de contributie voor Vitaal 50+).

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • vanaf 4 jaar;
 • (met ouders) met een inkomen tot en met 110% van het bijstandsinkomen;
 • die minimaal 6 maanden in de gemeente Vaals wonen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).


Gezinspas

Een gratis pas om gebruik te maken van acties en aanbiedingen van aangesloten ondernemers.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • met minimaal 1 (pleeg)kind tot 18 jaar of;
 • een gehandicapt kind tot 27 jaar.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij de gemeente Vaals.


Voedselbank Zuid-Limburg

Een gratis voedselpakket voor inwoners met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor inwoners die moeite hebben met rondkomen en het betalen van de dagelijkse boodschappen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen of via een tussenpersoon zoals bewindvoerder, wijkverpleegkundige, huisarts of WijVaals.
Voedselbank Zuid-Limburg


Kledingbank Limburg

Kleding en schoenen voor inwoners met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor inwoners die:

 • kleding, schoenen, verzorgingsproducten, babypakketten en/of huishoudtextiel nodig hebben;
 • een laag inkomen hebben.

Hoe aan te vragen?

Aanvragen door een tussenpersoon zoals bewindvoerder, wijkverpleegkundige, huisarts of WijVaals.


Ruilwinkel

Een locatie voor het ruilen van spullen en diensten en voor ontmoeting.

Voor wie is het?

Iedereen is welkom om de Ruilwinkel te bezoeken.
Spullen ruilen is mogelijk voor personen:

 • die lid zijn van de Ruilwinkel;
 • van 16 jaar en ouder.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanmelden bij de Ruilwinkel.


Ruilwinkel steunpakket

Punten van de Ruilwinkel voor spullen voor inwoners met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor inwoners die:

 • (kinder)kleding, schoenen, huisraad, serviesgoed, witgoed of andere spullen nodig hebben;
 • een laag inkomen hebben.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij WijVaals.


Pas op je geld

Een website met informatie en advies over geldzaken en geldzorgen.

Voor wie is het?

Voor inwoners die:

 • tips, informatie en advies willen bij geldvragen en geldzorgen;
 • informatie willen over (lokale) regelingen en ondersteuningsorganisaties.

Meer informatie


Kleine Beurs Limburg

Kleine Beurs Limburg is een website met mogelijkheden voor inwoners met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor inwoners die:

 • die informatie willen over ondersteuning, hulp en activiteiten op het gebeid van o.a. eten, kleding, spullen, vervoer, uitjes, klussen, sport en cultuur.

Meer informatie


Wijzer in Geldzaken

Wijzer in Geldzaken is een website van het ministerie van Financiën voor inwoners, die betrouwbare informatie zoeken over hun geldzaken.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • die informatie willen over financiële zaken als studeren, leren omgaan met geld, scheiden, kinderen en zakgeld, met pensioen gaan, verzekeringen, sparen of lenen;
 • die rekenhulpen willen voor financiële zaken als belastingen, woning kopen, kinderen krijgen, pensioen of scheiden.

Meer informatie