Regelingen voor inwoners tot 18 jaar


Kinderopvangtoeslag

Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen, gezinssamenstelling en kosten van de kinderopvang.

Voor wie is het?

Voor ouders die:

 • werken, een opleiding of re-integratietrajectvolgen;
 • gebruikmaken van geregistreerdekinderopvang;
 • de toeslag aanvragen binnen 3 maanden nastart van de opvang.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij de Belastingdienst.


Tegemoetkoming peuterspeelzaal

Een vergoeding voor ouders met een laag inkomen van wie de kinderen naar de peuterspeelzaal gaan.

Voor wie is het?

Voor ouders:

 • met kinderen van 2 tot en met 4 jaar;
 • met een inkomen tot en met 110% van het bijstandsinkomen;
 • die minimaal 6 maanden in de gemeente Vaals wonen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).


Tegemoetkoming Kinderopvang

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Voor wie is het?

Voor ouders:

 • met kinderen van 0 tot en met 12 jaar;
 • met een bijstandsuitkering;
 • die deels werken, studeren, een re-integratietraject of een verplichte inburgeringscursus volgen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).

 • 043 - 350 56 97 loket Kinderopvang

Neem voor kinderopvang vanwege sociale of medische redenen contact op met WijVaals:


Tegemoetkoming in de schoolkosten

Een bijdrage in schoolkosten voor ouders met een laag inkomen van wie de kinderen naar de middelbare school gaan.

Voor wie is het?

Voor ouders:

 • met kinderen van 12 tot en met 17 jaar op het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO);
 • met een inkomen tot en met 110% van het bijstandsinkomen;
 • die minimaal 6 maanden in de gemeente Vaals wonen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).


Leerlingenvervoer

Het vervoer van kinderen naar onderwijsinstellingen.

Voor wie is het?

Voor ouders met kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan vanwege een (blijvende) lichamelijke, geestelijke en/of zintuiglijke handicap.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).


Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland

Een bijdrage in de kosten voor binnen- en buitenschoolse activiteiten (zoals schoolreisje of ouderbijdrage) voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor ouders:

 • met kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • met een inkomen tot en met 100% van het bijstandsinkomen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen of via een tussenpersoon zoals Buurtsportcoach, leerkracht of zorgverlener.


Tegemoetkoming Maatschappelijke Participatie

Een bijdrage in de kosten van sociale en/of culturele activiteiten (zoals contributie voor verenigingen of een internet abonnement).

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • vanaf 4 jaar;
 • (met ouders) met een inkomen tot en met 110% van het bijstandsinkomen;
 • die minimaal 6 maanden in de gemeente Vaals wonen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).


Jeugdfonds Sport

Een bijdrage in de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

Voor wie is het?

Voor ouders:

 • met kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • met een inkomen tot en met 110% van het bijstandsinkomen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen via een tussenpersoon zoals Buurtsportcoach, leerkracht of zorgverlener.

Meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport


Jeugdfonds Cultuur

Een bijdrage in de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor cultuur zoals muziek, dans, schilderen, theater.

Voor wie is het?

Voor ouders:

 • met kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • met een inkomen tot en met 110% van het bijstandsinkomen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen via een tussenpersoon zoals Buurtsportcoach, leerkracht of zorgverlener.

Meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-cultuur


Stichting Jarige Job

Een verjaardagsbox voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen voor een echte verjaardag thuis en op school.

Voor wie is het?

Voor ouders met een laag inkomen met kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen of via een tussenpersoon zoals Buurtsportcoach, leerkracht of zorgverlener.


Fietsbank

Een fiets, nieuwe schoenen, kleding of brillen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor ouders met een laag inkomen.

Hoe aan te vragen?

Aanvragen via Stichting Leergeld Maastricht Heuvelland of een tussenpersoon zoals leerkracht, zorgverlener of WijVaals.

Meer informatie over de Fietsbank.


Bibliotheek jeugdabonnement

Een gratis jeugdabonnement van de bibliotheek.

Voor wie is het?

 • Voor kinderen tot en met 17 jaar.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen door ouders.


Kindgebonden budget

Een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar.

Voor wie is het?

Voor ouders die:

 • kinderbijslag ontvangen;
 • minderjarige kinderen hebben;
 • een (gezamenlijk) inkomen en vermogen hebben tot een bepaalde grens;
 • (mee)betalen aan het levensonderhoud van minderjarige kinderen;
 • kinderen hebben van 16 of 17 jaar en geen kinderbijslag voor hen krijgen.

Hoe aan te vragen?

Zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Let op: meestal berekent de Belastingdienst automatisch het recht op kindgebonden budget.


Sam& voor alle kinderen

Een gezamenlijke website van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.

Voor wie is het?

De website biedt een ingang voor:

 • Ouders met een bijstands- of andere uitkering;
 • Werkende ouders met een laag inkomen;
 • ZZP-ers met weinig werk;
 • Ouders met schulden;
 • Tussenpersonen zoals leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen, jeugdhulpverleners.

Meer informatie


Stichting Babyspullen

Een gratis babystartpakket met babykleding, beddengoed, verzorgingsproducten en speelgoed voor ouders met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor ouders:

 • met een zwangerschap vanaf 20 weken;
 • met kinderen tot en met kledingmaat 86/92; 
 • met een inkomen tot en met 100% van het bijstandsinkomen.

Hoe aan te vragen?

Zelf of via een intermediair aanvragen bij WijVaals.