Eénmalige benoeming babs (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand)


Naast de benoemde (trouw)ambtenaren bestaat de mogelijkheid om éénmalig een familielid, vriend of bekende te laten benoemen (en beëdigen) voor de voltrekking van uw huwelijk of partnerschapsregistratie.. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u het formulier, 'Verzoek eenmalige benoeming trouwambtenaar (babs) (PDF, 146.5 kB)' downloaden.

Kosten

Keuze Prijs
Reeds beëdigde (trouw)ambtenaar € 156,30
Niet benoemde en beëdigde (trouw)ambtenaar € 343,90