Eénmalige benoeming babs (trouwambtenaar)


Naast de benoemde trouwambtenaren bestaat de mogelijkheid om éénmalig een familielid, vriend of bekende te laten benoemen (en beëdigen) voor de voltrekking van uw huwelijk. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u het formulier, 'Verzoek eenmalige benoeming trouwambtenaar (PDF, 146.5 kB)' downloaden.

Kosten

Keuze Prijs
Reeds benoemde en beëdigde trouwambtenaar € 156,30
Niet benoemde en beëdigde trouwambtenaar € 343,90
Locatie éénmalig aanwijzen als trouwlocatie € 156,30
Trouwen buiten de reguliere tijdstippen € 260,55

Meer Trouwen in Vaals