Veel inwoners van de gemeente Vaals leven mee met de Oekraïners die op de vlucht zijn geslagen voor de oorlog in hun land. Het is hartverwarmend om te zien dat velen hulp willen bieden.

Informatie voor vluchtelingen en hulp bieden

Voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten is de website RefugeeHelp het online startpunt. Op deze website staat algemene informatie, maar ook bijvoorbeeld informatie over onderdak, rechtsbijstand, gezondheidszorg, buddy’s, onderwijs en nog veel meer. De informatie op de website is in het Nederlands, Oekraïens, Russisch en Engels.

Veel inwoners van de gemeente Vaals willen zelf hulp bieden. Wilt u Oekraïners helpen, bijvoorbeeld door geld/spullen te doneren of vluchtelingen een logeerplek aan te bieden? Op de website van de Rijksoverheid leest u hoe u dat het beste kan doen.

Vangt u zelf Oekraïense vluchtelingen op? Meld dit dan bij de gemeente via oekraine@vaals.nl. Op die manier kunnen we de vluchtelingen registreren en komen ze bijvoorbeeld in aanmerking voor gezondheidszorg en onderwijs.

Via oekraine@vaals.nl kunt u ook vragen stellen en opmerkingen doorgeven over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.


Gezocht: spullen en buddy's

Voor de vluchtelingen uit de Oekraïne die in de gemeente Vaals worden opgevangen zijn we op zoek naar spullen. Op deze pagina houden we een overzicht bij van de spullen die de vluchtelingen kunnen gebruiken. Dat overzicht wordt steeds bijgewerkt.

Op dit moment is behoefte aan de volgende spullen (laatste update: 24 oktober):

  • Laptops.
  • Fiets.
  • Fietsstoeltje.

Heeft u spullen die hierboven vermeld staan en die u kunt missen? Dan kunt u deze spullen afgeven bij de Ruilwinkel in Vaals (Kerkstraat 46). Dit kan tijdens de openingstijden van de Ruilwinkel op:

  • Dinsdag: van 10.00 u tot 14.00 u;
  • Woensdag: van 12.00 u tot 16.00 u;
  • Donderdag: van 10.00 u tot 14.00 u;
  • De 1e zaterdag van de maand: 11.00 u tot 15.00 u.

Verder zijn we op zoek naar inwoners die buddy willen zijn van vluchtelingen. Een buddy begeleidt vluchtelingen en beantwoordt vragen die zij hebben. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u met iemand mee gaat bij het bezoek aan een arts, maar ook bijvoorbeeld dat u iemand helpt om in contact te komen met de omgeving of de Nederlandse taal en gebruiken te leren. Of een luisterend oor biedt als de vluchteling behoefte heeft aan een praatje. Kortom, als buddy bent u er voor de vluchtelingen als ze hulp kunnen gebruiken. Het is daarbij belangrijk dat u (in ieder geval een beetje) Engels kunt spreken.

Wilt u buddy worden van een Oekraïense vluchteling? Laat dit weten via een e-mail aan oekraine@vaals.nl. We stemmen dan verder met u af wat precies van u verwacht wordt en hoeveel uur per week u er ongeveer mee bezig bent.


Landelijke informatie

Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne, antwoorden op veelgestelde vragen en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van de Rijksoverheid leest u ook wat de oorlog in Oekraïne betekent voor de veiligheid van Nederland.


Opvang vluchtelingen in Vaals

In onze gemeente worden op dit moment zo’n twintig vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Zij zitten in B&B Cuba Libre en Hotel de Linde in Vijlen en in Hoeve de Linde in Vaals.

Het aantal vluchtelingen dat opgevangen wordt kan dagelijks veranderen. De situatie is nog erg onzeker en verandert met de dag. Hierdoor is het nu nog lastig om concreet aan te geven met welke aantallen vluchtelingen Nederland rekening moet houden. Er gaan verschillende schattingen rond over het aantal mensen dat Oekraïne ontvlucht. Het uiteindelijke exacte aantal hangt in grote mate af van de duur en intensiteit van de oorlog. De verwachting is dat een groot deel van de Oekraïense vluchtelingen in de buurlanden rondom Oekraïne blijft. Een deel van deze groep reist mogelijk door naar andere Europese landen. Ook hierbij geldt dat deze groep groter wordt naar mate de oorlog langer duurt. De looptijd van de opvang moet nader worden bezien en hangt af van de ontwikkeling van de instroom van het aantal Oekraïense vluchtelingen.

In Limburg zijn 2.000 opvangplekken gerealiseerd, in beide veiligheidsregio’s 1.000. Daarmee voldoen de veiligheidsregio’s aan de opdracht van het kabinet om binnen twee weken 1.000 opvangplekken per veiligheidsregio te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten zorgen voor de opvanglocaties en de veiligheidsregio’s voor de coördinatie.

Door de inspanningen van Limburgse gemeenten hebben ruim vierhonderd Oekraïense vluchtelingen in onze provincie inmiddels een veilig heenkomen gevonden. Op de website van Veiligheidsregio Zuid Limburg vindt u meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.


Hotel de Linde gaat Oekraïners opvangen

Vanaf 1 juni 2022 zal Hotel de Linde aan de Vijlenberg 33 volledig worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. De eigenaren Wieteke en Rob de Regt zijn dit met de gemeente Vaals overeengekomen.

Meer informatie over de opvang in Hotel de Linde >


Eén meldpunt voor dieren uit Oekraïne

Dierenhulporganisaties in Nederland werken samen om hulp te bieden aan dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. De Dierenbescherming, DierenLot, IFAW en de NFDO hebben de handen ineengeslagen om één meldpunt op te zetten en hulp te coördineren.

Daarom zijn telefoonnummer 088 811 33 33 en e-mailadres info@hulpvoordierenuitoekraine.nl opengesteld voor gevluchte Oekraïners die hulp voor hun huisdieren nodig hebben.

Meer informatie is te vinden op de website Hulp voor Dieren uit Oekraïne.