Een tegen Eenzaamheid

De gemeente Vaals is in het voorjaar van 2021 aangesloten bij het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid.


Het doel van Eén tegen eenzaamheid is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken door met heel veel partners eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. Dit doen we met zowel een landelijke coalitie als in elke gemeente een lokale coalitie. 

Lokale coalities spelen een belangrijke rol in de aanpak tegen eenzaamheid. De gemeente kan zo’n lokale coalitie samen met bedrijven, ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties vormen. Samen met die partijen kunnen we eenzame inwoners in de gemeente Vaals, jong en oud, weer mee laten doen. Het ministerie ondersteunt de gemeente bij die lokale aanpak.

Om dat kracht bij te zetten heeft de gemeente Vaals de vijf pijlers tegen eenzaamheid ondertekend. De pijlers zijn onderdeel van het initiatief ‘Een tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van Een tegen Eenzaamheid is om met veel partners samen (coalities) eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. Door de pijlers te ondertekenen kan de gemeente Vaals de lokale aanpak verder versterken.

De vijf pijlers bieden de gemeente Vaals handvatten om zich te richten op een samenwerking met lokale partijen. De pijlers zijn: (1) bestuurlijk commitment, (2) creëer een sterk netwerk, (3) betrek eenzame mensen zelf, (4) werk aan een duurzame aanpak en (5) monitoring en evaluatie. Meer uitleg over de pijlers is te vinden op de website eentegeneenzaamheid.nl.