Werkzaamheden in verband met woningbouwplannen Vijlen Zuid-Oost


Vanaf 9 januari starten de werkzaamheden in verband met de bouw van in totaal 27 woningen in het gebied Vijlen Zuid-Oost. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat omwonenden zo weinig mogelijk hinder onder-vinden van de werkzaamheden.

De eerste fase is het aanleggen van een bouwweg ter hoogte van het huidige voetpad aan de Vijlenberg richting het plangebied. Deze werkzaamheden zullen starten op 9 januari 2023. Alle bouwverkeer zal via deze weg het plangebied bereiken. Het bouwverkeer zal via Rijksweg-Eschberg-Holset-Harles het plangebied bereiken. Het voetpad zal gedurende de bouwperiode niet toegankelijk zijn voor derden.

Vanuit de waterbuffer zal dit voetpad vanaf 9 januari 2023 worden afgesloten met een hekwerk. Vanuit veiligheidsoogpunt zal de Pater Gelissenstraat vanaf 9 januari 2023 bij de entree van het plangebied worden afgesloten. Deze hekken komen te staan na huisnummer 17. De bestaande woningen en de parkeergarage van het seniorencomplex D’r Sjurberig blijven gedurende de bouwwerkzaamheden bereikbaar.