Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad fungeert als erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties en individuele belanghebbenden. Tevens adviseert de Adviesraad het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd bij het ontwikkelen en formuleren van beleid.


De leden van de Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden: Jo Kern (voorzitter), Alf Schösser (secretaris), Lei Hermans (Stichting Gehandicaptenplatform Vaals), Marjo Reuter (Stichting Gehandicaptenplatform Vaals), Peter Moors, Corrie Kosten (KBO Vaals), Imma Amongin, Lei Savelsberg (KBO Vaals), Piet Meesters en Emmy Bakker. 

Secretaris en contactpersoon van de Adviesraad is de heer Alf Schösser, per mail bereikbaar via a.schosser@vaals.nl.
Heeft u vragen over de Adviesraad of het Sociaal Domein (Zorg & Welzijn)? Stuur dan een e-mail naar: info@vaals.nl.

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Vaals

Staand van links naar rechts: Jo Kern (voorzitter), Peter Moors, Lei Hermans, Imma Amongin, Emmy Bakker, Corrie Kosten, Piet Meesters en Lei Savelsberg
Knielend: Alf Schösser (secretaris) en Marjo Reuter


Verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein

Verslag Datum
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 103.9 kB) 8 juni 2021
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 106.8 kB) 30 maart 2021
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 93.6 kB) 2 februari 2021
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020 (PDF, 252.0 kB) 2020
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 102.1 kB) 8 september 2020
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 157.3 kB) 11 februari 2020
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2019 (PDF, 165.0 kB) 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 162.8 kB) 10 december 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 162.3 kB) 22 oktober 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 169.4 kB) 10 september 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 64.1 kB) 11 juni 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 82.0 kB) 26 februari 2019
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2018 (PDF, 61.4 kB) 2018