Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad fungeert als erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties en individuele belanghebbenden. Tevens adviseert de Adviesraad het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd bij het ontwikkelen en formuleren van beleid.


De leden van de Adviesraad

De heren Jo Kern (voorzitter), Jos Delamboy, Lei Hermans, Peter Moors, Lei Savelsberg en de dames Marjo Reuter, Gudrun Kollerics, Imma Amongin en Corrie Kosten (niet op foto).

Secretaris en contactpersoon van de Adviesraad is de heer Alf Schösser, per mail bereikbaar via a.schosser@vaals.nl.
Heeft u vragen over de Adviesraad of het Sociaal Domein (Zorg & Welzijn)? Stuur dan een e-mail naar: info@vaals.nl.

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Vaals


Verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein

Verslag Datum
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 86.1 kB) 18 september 2018
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 41.3 kB) 29 mei 2018
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 44.4 kB) 17 april 2018
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 179.6 kB) 6 maart 2018
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 177.5 kB) 12 december 2017
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 194.7 kB) 31 oktober 2017
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 130.8 kB) 19 september 2017
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 193.4 kB) 11 juli 2017
Verslag Wmo-raad (PDF, 196.8 kB) 7 maart 2017