Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad fungeert als erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties en individuele belanghebbenden. Tevens adviseert de Adviesraad het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd bij het ontwikkelen en formuleren van beleid.


De leden van de Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden: Jo Kern (voorzitter), Mark van Grimbergen (secretaris), Lei Hermans (Stichting Gehandicaptenplatform Vaals), Marjo Reuter (Stichting Gehandicaptenplatform Vaals), Peter Moors, Imma Amongin, Lei Savelsberg (KBO Vaals), Piet Meesters en Emmy Bakker. 

Secretaris en contactpersoon van de Adviesraad is Mark van Grimbergen, per mail bereikbaar via asd@vaals.nl.

Adviesraad Sociaal Domein
Adviesraad Sociaal Domein

Op de foto:

Staand van links naar rechts: Jo Kern (voorzitter), Peter Moors, Lei Hermans, Imma Amongin, Emmy Bakker, Corrie Kosten, Piet Meesters en Lei Savelsberg Knielend: Alf Schösser en Marjo Reuter. Mark van Grimbergen (secretaris) staat nog niet op deze foto.


Vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert in 2023 op 4 april, 13 juni, 26 september, 7 november en 19 december.

Verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein

Verslag Datum
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 58.3 kB) 13 juni 2023
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 61.6 kB) 24 april 2023
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 631.6 kB) 4 april 2023
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 78.6 kB) 14 februari 2023
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 92.4 kB) 22 november 2022
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 58.2 kB) 4 oktober 2022
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 35.3 kB) 6 juli 2022
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 91.5 kB) 5 april 2022
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 96.5 kB) 8 februari 2022
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2021 (PDF, 188.5 kB) 2021
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 271.4 kB) 7 december 2021
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 94.1 kB) 5 oktober 2021
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 103.9 kB) 8 juni 2021
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 106.8 kB) 30 maart 2021
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 93.6 kB) 2 februari 2021
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020 (PDF, 252.0 kB) 2020
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 102.1 kB) 8 september 2020
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 157.3 kB) 11 februari 2020
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2019 (PDF, 165.0 kB) 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 162.8 kB) 10 december 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 162.3 kB) 22 oktober 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 169.4 kB) 10 september 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 64.1 kB) 11 juni 2019
Verslag Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 82.0 kB) 26 februari 2019
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2018 (PDF, 61.4 kB) 2018