Visie Vaals Verbind(t)

De toekomst van Vaals is wat we er samen van maken!


Visie Vaals Verbind(t)Deze visie is niet tot stand gekomen achter een tekentafel. Het is geen stuk papier dat geduldig is en in de bureaulade verdwijnt. Het is het resultaat van een maatschappelijk proces en van een integrale analyse, een combinatie van een bottom-up en top-down aanpak. De papieren versie is slechts een middel, één product, de visie zelf is een levend verhaal. Het leeft in de hoofden en harten van een aantal Vaalsenaren, die dit verder moeten brengen en uitdragen, daarbij ondersteund door ambtenaren en bestuurders.

De filosofie hierachter is dat de samenleving aan zet is, met name burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, en dat het openbaar bestuur ideeën vanuit de samenleving mogelijk maakt. En waar ambtenaren en bestuurders beleidsplannen ontwikkelen, gebeurt dat in participatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een praktisch soort wederkerigheid, in lijn met de wetgeving in het sociaal domein (WMO, Jeugdwet en Participatiewet) en in het fysiek domein (Omgevingswet, die in 2021 ingaat).

Download de Visie Vaals Verbind(t) (PDF, 18.8 MB).