Bibob-beleidslijn

Middels de Wet Bibob (en het daarop gebaseerde Bibob-beleid) is het openbaar bestuur in staat gesteld zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. De integriteit van de overheid wordt geraakt wanneer de overheid vergunningen verleent zonder al het mogelijke te doen om te voorkomen dat deze vervolgens ten behoeve van criminele gedragingen worden benut.