Jaarstukken 2022


In de jaarrekening 2022 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van het beleid, zoals dat door de raad in de begroting, de tussentijdse rapportages en raadsbesluiten is vastgesteld.