Verruiming en aanpassing BMKB


Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden.

Met deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken gemakkelijker en sneller kredieten verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De regeling is toepasbaar op overbruggingsfinanciering. Verder is de looptijd uitgebreid, de provisie verlaagd en het garantiebudget verhoogd.

Kijk voor meer informatie over de verruiming van de BMKB op de website van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland.