Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

De 28 gemeenten (waaronder Vaals) en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden.


BsGW schortte voor alle ondernemers in haar werkgebied tijdelijke alle automatische incasso op. Inmiddels is het invorderingsproces weer geleidelijk opgestart. Daarbij wordt rekening gehouden met particulieren en ondernemers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis.

Lees actuele informatie op de website van BsGW.