Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Innen huur gemeentelijke gebouwen opgeschort


De gemeente Vaals heeft het factureren en innen van huur van (ruimtes in) gemeentelijke gebouwen voorlopig opgeschort. Dat betekent dat de gemeente tot nader order geen facturen voor huur zal sturen of invorderingsmaatregelen zal nemen.

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten zullen aan het eind van de coronacrisis waarschijnlijk een gezamenlijk standpunt innemen over het al dan niet kwijtschelden van huurverplichtingen.