Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 vervangt noodverordeningen, veiligheidsregio schaalt af


Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking getreden. In deze nieuwe wet staat welke maatregelen de overheid neemt om de coronacrisis te bestrijden. De wet is in elk geval tot 1 maart 2021 van kracht en kan telkens met drie maanden verlengd worden. Door de nieuwe wet komt er een eind aan de noodverordeningen die vanaf maart werden vastgesteld door Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De rol van de veiligheidsregio verandert en als gemeente krijgen we meer bevoegdheden. Wat er precies verandert, lees je hieronder.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de overheid verregaande maatregelen genomen om de coronacrisis in te dammen. De aanpak van de coronacrisis werd gecoördineerd door alle veiligheidsregio’s in Nederland. Zij legden de overheidsmaatregelen in de regio steeds vast in een zogenoemde ‘noodverordening’. Dat deden ze op aanwijzen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voorzitter van de veiligheidsregio had bovendien de mogelijkheid om ‘ontheffingen’ te verlenen. Daarmee kon ze toestaan dat mensen of organisaties in uitzonderlijke gevallen afweken van de geldende maatregelen.

Nieuwe wet vervangt noodverordeningen

Vanaf 1 december vervangt de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ de noodverordeningen. De maatregelen die ter bestrijding van het coronavirus worden genomen, staan voortaan omschreven in een ‘ministeriële regeling’.

Burgemeester krijgt meer bevoegdheden

Door de nieuwe wet verschuift een aantal bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio naar de burgemeesters. De burgemeester krijgt de mogelijkheid een ontheffing te verlenen of over te gaan tot sluiten van een bedrijf. Daardoor krijgt hij de mogelijkheid krijgt om de gemeenteraad uit te leggen welke keuzes hij maakt. Een ontheffing kan aangevraagd worden als je als vereniging, organisatie of instelling wilt afwijken van de maatregelen in de ministeriële regeling. Bijvoorbeeld omdat je een evenement of bijeenkomst wilt organiseren met meer mensen dan volgens de ministeriële regeling zijn toegestaan.

Ontheffing aanvragen

Onze burgemeester is zeer terughoudend in het verlenen van ontheffingen. Die verleent hij alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid én er een zwaarwegend (positief) advies van de GGD ligt. Bovendien mag het belang van de ontheffing niet in strijd zijn met het belang van de bestrijding van het coronavirus. Ben jij van mening dat jouw aanvraag aan al deze voorwaarden voldoet? Vul dan het aanvraagformulier (PDF, 485.6 kB) in. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht of je in aanmerking komt voor een ontheffing.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft in beperkte bezetting actief

Ondanks dat de veiligheidsregio een minder belangrijke rol heeft in het beheersen van de coronacrisis, blijft de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Zuid-Limburg actief. Het blijft namelijk belangrijk om een aantal zaken regionaal te coördineren. Daarmee zorgen we er samen voor dat in de ene gemeente geen andere maatregelen gelden dan in de andere. Onze burgemeester heeft daarom met de andere burgemeesters in Zuid-Limburg afgesproken om in onze regio zoveel mogelijk één lijn te blijven trekken. ‘Alleen samen’ is nu immers nóg belangrijker dan voorheen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze ontwikkelingen? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid. Daar staat meer informatie over deze verandering.