Nieuwe zendmachtiging voor lokale omroep

Geplaatst op donderdag 1 februari 2024

Stichting Omroep 3Heuvelland is de streekomroep die radio, internet en tv maakt voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten. Het Commissariaat voor de Media heeft Stichting Omroep 3Heuvelland hiervoor een zendmachtiging gegeven. Deze zendmachtiging loopt af op 1 januari 2025.

Dit betekent dat publieke omroepen die vanaf die datum in aanmerking willen komen voor een zendmachtiging een aanvraag kunnen indienen bij het Commissariaat voor de Media.

Eén lokale omroep

Het Commissariaat voor de Media wijst voor de regio één lokale omroep aan. De Mediawet bepaalt dat meer lokale omroepen niet mogelijk zijn. De omroep die de zendmachtiging krijgt, verzorgt vijf jaar lang het lokale media-aanbod voor Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten. Voordat het Commissariaat hierover een besluit neemt, vraagt zij advies aan alle gemeenteraden van deze gemeenten.

Aanvraag indienen vóór 1 juli 2024

Om voor een zendmachtiging in aanmerking te komen, is het nodig een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media vóór 1 juli 2024.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen kan een aanvraag doen, hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Wilt u een aanvraag doen of wilt u meer weten over de procedure? Ga dan naar www.cvdm.nl.

Voor vragen aan de gemeente(n) kunt u contact opnemen via: