Jaarlijkse prestatieafspraken ondertekend

De gemeente Vaals, Krijtland Wonen en Stichting Huurdersbelangen Krijtland Wonen hebben de jaarlijkse prestatieafspraken ondertekend.

Geplaatst op dinsdag 12 december 2023

In dit document leggen de organisaties de inspanningen vast die onder andere voortkomen uit landelijk beleid zoals de Nationale Woon- en Bouwagenda. Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken is nadrukkelijk ook de huurdersvereniging van Krijtland Wonen betrokken. De huurdersorganisatie geeft in de samenwerking een extra gewicht aan het belang van de prestatieafspraken voor huurders. Wethouder Juliette Verbeek tekende de prestatieafspraken namens de gemeente Vaals.

De uitvoering van de afspraken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie partijen die zij samen met maatschappelijke- en zorgorganisaties, die actief zijn in de gemeente Vaals, gaan realiseren.

De Gemeente, Krijtland Wonen en de Huurdersorganisatie spreken in dit document af aan hoe zij komend jaar in de gemeente in gezamenlijkheid gaan bijdragen aan de opgaven, waarbij zes thema’s centraal staan:

1. Bijdragen aan de bouwopgave
2. Zorgen voor betaalbaarheid
3. Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad
4. Realiseren van wonen met zorg
5. Huisvesten van spoedzoekers
6. Investeren in leefbaarheid.

Zo hebben de organisaties gezamenlijke en richtinggevende doelen en ambities waaraan gewerkt moet worden. Deze prestatieafspraken zijn in principe gericht op 2024. Maar het is ook belangrijk om verder kijken. De gezamenlijke ambities kunnen namelijk niet in één jaar gerealiseerd worden. Na 2024 wordt daarom ingezet op meerjarige prestatieafspraken. Dit alles om de kwaliteit van wonen in de gemeente Vaals een positieve impuls te geven.