Vaals presenteert sluitende begroting 2024: focus op verbinden van mensen en versterken van kwaliteit

Het college van burgemeester en wethouders presenteert met de begroting 2024 een meerjarig positief begrotingsresultaat.

Geplaatst op dinsdag 7 november 2023

In een tijd met diverse onzekerheden is het mogelijk om het begrotingsoverschot in te zetten om de gevolgen van deze onzekerheden het hoofd te kunnen bieden en om een aantal opgaven op te kunnen vangen.

De ambities uit de Transitievisie Vaals Verbind(t) 2030, die is ontstaan met bijdragen van inwoners, ondernemers en verenigingen, vormen ook voor het komende jaar het uitgangspunt. Gemeente Vaals zet in op verbinden van mensen en versterken van kwaliteit.

Sterker inzetten op participatie

De begroting laat zien dat er actief wordt ingezet op verbinden van mensen door sterker in te zetten op participatie: om samen met inbreng van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, een ontwerp te maken voor een wijkgerichte aanpak of uitvoeringsplan. Een voorbeeld is de participatieaanpak rondom Café Oud-Lemiers, waarvoor binnenkort meerdere themavonden worden georganiseerd waar onder andere inwoners, verenigingen en omwonenden kunnen meedenken over de toekomstplannen.

Eigen regie versterken en focus op veerkracht van inwoners

De lokale integrale aanpak, om met veerkracht op te kunnen groeien en kansrijk ouder te worden, vraagt dagelijks onze aandacht. De succesvolle aanpak WijVaals heeft als uitgangspunt dat de inwoner de baas is over zijn eigen leven. Hij doet wat hij zelf kan, zo nodig met hulp van zijn persoonlijk en/of maatschappelijk netwerk. Als dat niet lukt, denkt de gemeente mee over een oplossing die past bij de situatie.

Verbeteren levenskwaliteit en leefbaarheid

Het college zet volop in op het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners en de leefbaarheid in de gemeente. Met de Regio Deal gelden kunnen we aan de slag bij Aan de Noot en de hoogbouwflats. Ook liggen er uitdagingen om de woningmarkt meer in evenwicht te brengen. Er wordt ingezet op het creëren van woningen in het midden- en hoger segment. We willen Vaals aantrekkelijk houden om te wonen en te leven, een plaats waar het goed toeven is en waar iets te beleven is. Verbeteringen in de openbare ruimte leiden tot een attractievere beleving van Vaals door de inwoners en door bezoekers. Mogelijke vergroening van de omgeving van het Koningin Julianaplein en het Prins Willem Alexanderplein zijn voorbeelden hiervan. Ook is toerisme een belangrijke pijler die een positieve invloed heeft op de economie van de gemeente Vaals, waarbij ingezet wordt op kwalitatieve evenementen.

Goed onderhouden buitenruimte

Daarnaast wil de gemeente Vaals werken aan een kwalitatief goed onderhouden buitenruimte. Met het Masterplan Openbare Ruimte wordt het mogelijk om keuzes te maken voor het combineren van werkzaamheden op het gebied van groen, riool en wegen. Dan liggen er ook nog een aantal opgaven op het gebied van gezondheid, veiligheid, armoedeaanpak, energie- en klimaatbeleid, de omgevingswet en inburgering.

Wethouder Jean-Paul Kompier: ‘Voor het komende jaar ligt er nu een sluitende begroting. Als kleine gemeente staan we er behoorlijk voor en is het ons ondanks onzekere tijden gelukt om dit te kunnen presenteren. De onzekerheden vragen grote mate van voorzichtigheid en behoudendheid is op zijn plaats. Er is ruimte om te werken aan het duurzaam versterken van een krachtige gemeente waar de positieve verbinding met onze inwoners centraal staat. Er zijn wel zorgen voor 2026, als het nieuwe kabinet de plannen doorzet om minder geld uit te keren aan gemeenten. Dat brengt onzekerheid met zich mee en kan gevolgen hebben voor de uitvoering van onze ambities in de gemeente Vaals.’

Raadsvergadering

Maandag 13 november is de raadsvergadering, waarin de gemeenteraad de begroting vaststelt.