Inspiratiesessie Transitievisie Vaals Verbind(t) 2030

We gaan heel graag met u in gesprek over uw ideeën of initiatieven.

Geplaatst op vrijdag 27 oktober 2023

In juni 2020 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Vaals Verbind(t) 2030 omarmd. Deze toekomstvisie is ontstaan met bijdragen van inwoners, ondernemers en verenigingen. De visie is gekoppeld aan meerdere beleidsterreinen, de zogeheten transitiepaden, waarop gewenste ontwikkelingen moeten gaan plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat initiatieven die hieraan bijdragen, waaronder de initiatieven van de stichting Vaals Verbind(t), maar ook initiatieven van inwoners, ondernemers of verenigingen, door de gemeente worden ondersteund. We nodigen u uit voor een inspiratiesessie op 20 november en we gaan graag met u in gesprek over uw ideeën of eventuele initiatieven.

Inspiratiesessie op 20 november

De eerstvolgende inspiratiesessie vindt plaats op maandag 20 november 2023 van 19:00 uur tot 21:00 uur in de Kopermolen, von Clermontplein 11 in Vaals.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen. Naast een terugkoppeling over de ontwikkelingen met betrekking tot de transitiepaden en een terugkoppeling over de activiteiten van de stichting Vaals Verbind(t), is het nadrukkelijk de bedoeling dat ook inwoners, ondernemers of verenigingen, de ruimte krijgen om hun opvattingen, ideeën en nieuwe of lopende initiatieven onder de aandacht te brengen.

U bent van harte welkom, dus we hopen u te zien op 20 november!

Agenda

Tijdstip: 20 november om 19.00 uur
Locatie: Kopermolen, von Clermontplein 11 in Vaals

 1. Welkom en opening door de burgemeester
 2. Toelichting namens de gemeente op de stand van zaken m.b.t. de transitiepaden
 3. Terugkoppeling/stand van zaken diverse projecten/initiatieven stichting Vaals Verbindt
 4. Diverse initiatiefnemers aan het woord:
  • We are Vaals/Wij zijn Vaals
  • Regiomarkt
  • Internationaal kookboek
  • Tuinvergroening
  • Comité Kruisen gemeente Vaals
  • Overige initiatieven
 5. Inwoners aan het woord