Enquête veilig buitengebied nog in te vullen tot en met 17 maart

De georganiseerde misdaad weet de weg naar het buitengebied van gemeenten steeds beter te vinden. Het buitengebied is groot en uitgestrekt en we willen graag dat het ook veilig en leefbaar blijft.

Geplaatst op dinsdag 14 maart 2023

Om onveilige situaties en criminaliteit in het buitengebied te herkennen, aan te pakken en te voorkomen, werken de Heuvellandgemeenten - Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul - samen met verschillende partijen aan het project Veilig Buitengebied.

Enquêtes

Afgelopen week ontvingen de inwoners en ondernemers van het buitengebied een brief van de gemeente, waarin een link staat naar een enquête. In deze vragenlijst komen verschillende onderwerpen over veiligheid in het buitengebied aan de orde, zoals de aanwezigheid van toezicht, de ervaren (on)veiligheidsgevoelens en het onderhoud en beheer van het gebied.
Burgemeester Harry Leunessen : “Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen die de brief hebben ontvangen de vragenlijst ook invullen. Met behulp van deze resultaten krijgen wij een beter beeld van wat er op dit moment in het buitengebied speelt. We bespreken dit met de partners van Veilig Buitengebied. De juiste informatie zorgt dat we de juiste stappen kunnen nemen.”
De enquêtes kunnen nog worden ingevuld tot en met 17 maart

Wat is Veilig Buitengebied?

Veilig Buitengebied is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en verschillende partners, waaronder het Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO-L), politie, brandweer, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg, de Wildbeheereenheden en de (agrarische) ondernemers en bewoners in het buitengebied. Door samenwerking kunnen de partijen goed en snel optreden bij criminaliteit  en onveiligheid in het buitengebied. Aan de ene kant om het te voorkomen en aan de andere kant om het te bestrijden.

Save the date

De Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul organiseren samen met verschillende partijen waaronder PVO-L informatiebijeenkomsten voor ondernemers en bewoners in het buitengebied om o.a. meer bewustwording te creëren over de signalen die je kunt zien wanneer sprake is van ondermijnende criminaliteit.
Deze bijeenkomsten vinden plaats in de avonden van

  • 15 mei in Eijsden- Margraten
  • 16 mei in Valkenburg
  • 17 mei in Vaals
  • 31 mei in Gulpen-Wittem
  • 1 juni in Meerssen

Meer informatie over de bijeenkomst volgt binnenkort.