Dag van de vrouwen en de kunst van verbinden

Op 8 maart 2023 is het de Internationale Dag van de Vrouwen.

Geplaatst op donderdag 2 maart 2023

Het Nederlandse platform Dag van de Vrouwen is in 2023 de campagne ‘De kunst van verbinden’ gestart, een campagne die vrouwen die werkzaam zijn bij (rijks)overheidsinstanties of direct daaraan verbonden dienstverleners in beeld brengt. In het artikel hieronder deelt Erika Jaegers, wethouder Mens & Voorzieningen, haar visie op de kunst van verbinden, die voor haar helemaal geen kunst is.

De kunst van verbinden

Kunst van verbinden

Voor mij is de ‘Kunst van verbinden’ geen ‘Kunst’. Verbinden zit in mijn natuur en in mijn bloed en komt op alle vlakken tot uiting. Als moeder, als echtgenote, als vriendin en in mijn beroep. Als wethouder Mens & Voorzieningen bij de gemeente Vaals verbind ik de inwoner, de gemeenteraad, verenigingen en organisaties met elkaar. Ik kijk op een positieve, praktische, realistische en duidelijke manier naar de mogelijkheden om initiatieven en mensen te ondersteunen.

Het gaat mij erom dat mensen regie kunnen nemen over hun eigen leven, alleen of samen met anderen. Ik streef naar een inclusieve samenleving waar niemand zich buitengesloten hoeft te voelen.

Jaren vóór de invoering van de participatiewet in 2015 pakte de gemeente Vaals haar sociale werkwijze al drastisch anders aan met het engageren van een beweegmakelaar en buurtsportcoach. De beweegmakelaar helpt mensen om op alle vlakken weer in beweging te komen. Mensen worden uit hun isolement getrokken, ze leren om hulp te vragen maar ook om deze te ontvangen, ze verbreden hun netwerk en gaan verbindingen aan.

De sociale cohesie in deze Cittaslow-gemeente is een mooi voorbeeld voor hoe inwoners met en voor elkaar leven. Dit is ook te zien ook bij de Creatieve Vrouwengroep Vaals, waar vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden, culturen en interesses één keer per week bij elkaar komen om samen te knutselen, elkaar te helpen en om de Nederlandse taal te leren. Hoe groot of klein elke bijdrage ook is, iedereen is even belangrijk en wordt op haar waarde geschat.

Voor mij is de ‘Kunst van verbinden’ geen kunst. Het is een noodzaak. Ook naar de toekomst toe.