Blauw Sjuut weer in Vaals

Vols en de telescoop van Einstein. Met dit thema werd de Blauw Sjuut donderdag 16 februari ontvangen in Vaals.

Geplaatst op vrijdag 17 februari 2023


Blauw sjuut in VaalsVanaf de grens begeleidde CV de Grensülle de Blauw Sjuut weer traditiegetrouw naar het von Clermontplein, waar de Sjuut aanmeerde bij het gemeentehuis van Vaals. Opgewacht door verklede carnavalisten en het voltallige college werd de Sjuut welkom geheten door burgemeester Harry Leunessen. Daarna nam het bont gezelschap met aanhang plaats in de raadszaal. De raadszaal wordt voor deze gelegenheid altijd omgetoverd tot een feestelijke carnavaleske raadszaal, waar het traditionele ‘gesteggel’ onder de plaatselijke autoriteiten haar hoogtepunt bereikt.

Burgemeester ‘Albert Einstein, wissensjaftler en meester in ’t relativiere’ en zijn ‘Kolleeg va Sjlaubergere’ heten de ‘Sjuuttemanne’ welkom. De juiste toon wordt meteen gezet als in het openingswoord klinkt: “Zoë wie duur allenuij wit, likt Vols in de berge. En genoa doarum is Vols ‘t Hoëgtepunt van uch Sjuuttevaat”. De ‘Sjuuttemanne’ worden verrast met de presentatie van de Einsteintelescoop. Deze vinding gaat de gemeente op het drielandenpunt plaatsen om de sterrenhemel te bestuderen om zo mogelijk nog meer zwarte gaten, zoals Heerlen, te ontdekken.

Na een muzikaal intermezzo met een door Jo Kern geschreven tekst op de melodie van D’r lange Jan van Wiel Knipa vervolgt het ‘gesteggel’. Daar waar de meeste Euregio gemeentes zich afvragen of het ontvangen van de Blauw Sjuut nog wel loont, ontvangt Vaals ‘die boot mit flujchtlinge mit oafe errem’. Omdat Vaals van de Hollandse staat daarvoor 2500€ per persoon ontvangt, houdt de gemeente daar vast en zeker geld aan over om voor Vaals leuke dingen te doen. Daarom moeten alle ‘Sjuuttemanne’ zich melden bij de ‘Grenspelies vuur Fremde Zaache, kommissaar Jean-Paul Kompier’. Na het zetten van een kruisje bij de status ‘UVVERAL VOETGEJAAGD’ krijgen ze een stempel en mogen daarmee in Vaals blijven.

Jertsje Bulles brengt enkele liedjes ten gehore en vervolgens krijgen de ‘Sjuuttemanne’ het woord. D’r Moelemeëker, Marc Baadjou, en burgemeester Roel Wever weten de Vaalsenaren weer vlug met twee voeten op de grond te zetten: “Vergeleken met Heerlen is Vaals, en blijft Vaals, maar een dorp”. Als tegenprestatie voor de ontvangst trakteren de ‘Sjuuttemanne’ de aanwezigen op een prachtige buut. Na het overhandigen van de cadeaus verplaatst het gezelschap zich naar de Kopermolen waar het carnavaleske programma samen met inwoners en gasten wordt voorgezet.