Leverancier gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Meerssen en Vaals getroffen door cyberaanval

Onderzoek heeft aangetoond dat er geen indicatie is voor datadiefstal.

Geplaatst op woensdag 17 augustus 2022

Op 27 juli is een softwareleverancier van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Meerssen en Vaals getroffen door een cyberaanval. Specifiek gaat het om het administratiesysteem van het sociaal domein. Door de cyberaanval waren databestanden vergrendeld en niet meer toegankelijk. Het systeem is uitgebreid onderzocht door een gespecialiseerd cyber security bureau. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen indicatie is voor datadiefstal.

Dienstverlening gecontinueerd

In de afgelopen periode heeft de focus van de gemeenten en leverancier van het administratiesysteem steeds gelegen op het continueren van de dienstverlening. De dienstverlening van het sociaal domein verloopt grotendeels weer zoals gebruikelijk.

Veilige herstart systeem

De leverancier van het administratiesysteem heeft hard gewerkt om het systeem zo snel mogelijk weer te kunnen gebruiken. Het systeem kan inmiddels weer veilig gebruikt worden. Het getroffen systeem wordt o.a. gebruikt voor de afhandeling van aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg.