Rechter doet uitspraak over verkeersbesluit

Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2022

In zijn vergadering van 12 juli jl. nam het college van Vaals in opdracht van de gemeenteraad een verkeersbesluit, om overlast van gemotoriseerd verkeer tegen te gaan. Dat verkeersbesluit hield in:
• een rijverbod voor motoren (C11) op de Epenerbaan, Groeneweg, Pannisbergweg en Vijlenstraat van vrijdag 19:00 tot maandag 7:00 uur, tussen 1 augustus en 1 oktober 2022;
• een verbod voor motorvoertuigen (C12) - uitgezonderd bestemmings- en landbouwverkeer - voor de gebieden Melleschet-Rott (Leunweg, Melleschet, Boombergweg, Munnixweg, Rott) en Wolfhaag-Raren (Rarenderstraat, Meelbroekerweg, Schuttebergsweg en Wolfhaag), tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2022.

Het college van Gulpen-Wittem vreesde dat motorvoertuigen hierdoor zouden uitwijken naar de gehuchten rond Epen en Mechelen en diende een bezwaarschrift in bij het college van Vaals. Ook verzocht Gulpen-Wittem de rechtbank Limburg om het verkeersbesluit te schorsen, in afwachting van de beslissing van het college van Vaals op het bezwaarschrift.  

Op 4 augustus jl. deed de rechter mondeling uitspraak. De gevolgen van deze uitspraak zijn dat:
• het rijverbod voor motoren op de Epenerbaan, Groeneweg, Pannisbergweg en Vijlenstraat ongedaan wordt gemaakt en dat deze wegen dus toegankelijk blijven voor motoren (de reeds geplaatste verbodsborden zijn inmiddels afgeplakt en worden later verwijderd);
• het verbod voor motorvoertuigen – uitgezonderd bestemmings- en landbouwverkeer - voor de gebieden Melleschet-Rott en Wolfhaag-Raren in de aangegeven periode gehandhaafd blijft.