Inloopbijeenkomst aanpak wateroverlast Vijlenstraat

Dinsdag 26 juli 2022.

Geplaatst op donderdag 14 juli 2022

Waterschap Limburg nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst om het ontwerp projectplan Waterwet Vijlenstraat in te zien, inclusief bijbehorende ontwerptekening en leggerwijziging.

Tijdens twee inwonersbijeenkomsten is het concept ontwerp voor buffer Vijlenstraat besproken met omwonenden. Hieruit is een definitief ontwerp voortgekomen. Op basis van dit definitieve ontwerp is een ontwerp projectplan waterwet opgesteld. Dit plan ligt vanaf 19 juli 2022 voor zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien via Officielebekendmakingen.nl.

Op 26 juli heeft u de mogelijkheid om de stukken op locatie in te zien en eventuele vragen te stellen aan medewerkers van het waterschap.

Praktische informatie

Locatie: Jeugdgebouw, Vijlenberg 151, 6294 AV Vijlen
Datum: Dinsdag 26 juli 2022
Tijdstip: Tussen 16:30 en 19.00 uur kunt u binnenlopen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. 

Niet in de gelegenheid de inloopbijeenkomst bij te wonen?

Volg dan de projectpagina.