Tevredenheid over Ruilwinkel Vaals

De Ruilwinkel is een niet meer te missen voorziening in Vaals.

Geplaatst op vrijdag 24 juni 2022

De Ruilwinkel, waar iedereen met gesloten beurs spullen en diensten kan ruilen, is ontstaan uit de behoefte van inwoners om elkaar te kunnen treffen en elkaar te helpen. De Ruilwinkel sluit aan bij een aantal maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. De activiteiten binnen Ruilwinkel Vaals dragen bij aan het vergroten van zelfstandigheid, stimuleren laagdrempelige ontmoeting en participatie, bieden leerwerkplekken en stimuleren duurzaamheid en tegengaan van verspilling.

Goede evaluatiescore voor Ruilwinkel Vaals

In 2019 is besloten om de Ruilwinkel begin 2022 te evalueren. Deze analyse is afgerond en daaruit blijkt dat stakeholders, klanten en vrijwilligers tevreden zijn over de Ruilwinkel. Op al haar vier doelstellingen (duurzaamheid, ontmoeten, armoede tegengaan en leren en ontwikkelen) scoort de Ruilwinkel goed.

Doorontwikkelen Ruilwinkel Vaals

Er liggen kansen om de Ruilwinkel Vaals verder door te ontwikkelen. Wethouder Kompier: “Voor de toekomst van de Ruilwinkel is de winkel zelf (inrichting, assortiment) een aandachtspunt. De inzet op verbinding met andere concepten zoals repair café en ketenpartners kan de impact vergroten. Er liggen mogelijkheden om de participatieplekken te versterken. Als college willen we deze doorontwikkelingen mogelijk maken”. Op korte termijn worden werkgroepen gevormd om vervolgstappen te maken en nog meer positieve resultaten met de Ruilwinkel Vaals te bereiken.

Meer lezen over Ruilwinkel Vaals?

Bekijk dan eens de reportage die 3Heuvelland maakte over de Ruilwinkel, lees meer over het bezoek van CJG043 aan de Ruilwinkel of bekijk eens de website van de Ruilwinkel Vaals.