Mooie scores voor Wmo en jeugdhulp in Vaals

De meerderheid van de Wmo- en jeugdhulpcliënten is tevreden met de gemeentelijke toegang tot de hulp, ondersteuning en voorzieningen.

Geplaatst op vrijdag 24 juni 2022

Cliënten zijn zeer tevreden over het contact met de gemeente. Ook over de kwaliteit van de hulp vanuit de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders zijn de meeste cliënten tevreden.

Wethouder Erika Jaegers en de gemeenteraad zijn blij met de resultaten van het onderzoek. “Wmo-cliënten beoordelen de kwaliteit van de hulp gemiddeld met een 7,9 en jeugdhulpcliënten geven een 8,6 als rapportcijfer. De hulp die de cliënten ontvangen heeft verschillende positieve effecten. Bij Wmo-cliënten zorgt dat ervoor dat zij zich beter kunnen redden, beter de dingen kunnen doen die zij willen en dat zij een betere kwaliteit van leven hebben. Zo wordt er in de jeugdhulp in veel gevallen beter naar het kind geluisterd en gaat het thuis beter.”

Doorlopende meting van Wmo en jeugdhulp ervaringen

De gemeente Vaals heeft een cliëntervaringsonderzoek onder Wmo- en jeugdhulpcliënten laten uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau I&O Research. Dit onderzoek is vanaf 2016 verplicht voor alle gemeenten in Nederland, daarnaast verschaft het de gemeente Vaals een goede indicatie van de door inwoners ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de geboden ondersteuning, die gebruikt kan worden om verbeteringen door te voeren. De gemeente Vaals heeft vanaf 2021 ervoor gekozen om de ervaringen van cliënten continu te meten. Dat betekent dat cliënten binnen drie maanden na contact met de gemeente een uitnodiging voor het onderzoek ontvingen. Dit kunnen cliënten zijn die voor het eerst ondersteuning krijgen, maar ook cliënten die al langer bekend zijn bij de gemeente Vaals.