Werkzaamheden Vijlen vorderen om de wateroverlast aan te pakken

Waterschap Limburg en gemeente Vaals treffen sinds dit voorjaar maatregelen om de wateroverlast samen aan te pakken.

Geplaatst op dinsdag 21 juni 2022

Werkzaamheden VijlenDe maatregelen hebben niet alleen effect in Vijlen, maar ook in het lagergelegen dorp Mechelen. We kantelen de Vijlenstraat ter hoogte van mts. Janssen. We sturen het water in een aangekocht perceel tegenover de boerderij van Mts. Janssen, zodat het water niet naar de aangrenzende woningen loopt, maar naar de overkant van de straat het weiland in.

Onlangs zijn de duiker, kolken, nieuwe goten en riolering bij de Vijlenstraat aangebracht. Door het plaatsen hiervan ontstaat een betere doorstroming voor het verwerken van extreme neerslaghoeveelheden. Deze week is gestart met het asfalteren van de Vijlenstraat. Het streven is dat eind juni de werkzaamheden gereed zijn. Dit is het begin van het klimaatbestendig maken van het Mechelderbeekdal. In het najaar wordt door het Waterschap Limburg bij de Vijlenstraat een nieuwe regenwaterbuffer aangelegd om de piekmomenten van watertoevoer in Vijlen en Mechelen op te vangen.